A BÉKÉLTETÉS SZOLGÁLATA

Világunkat a rend felbomlása, a bajok, a háborúk és a konfliktusok jellemzik. E tényezők egyaránt hatnak személyes, közösségi és nemzeti létünkre. Időnként mintha az egész életünk küzdelem volna. A megosztottság és az összhang hiánya azonban nem fog örökké tartani. Isten a kozmikus egység megteremtésén fáradozik. A bűn megrontotta az összhangot, az Úr örök, megbékéltető terve viszont békét és teljességet hoz.

Ef 2:13-16 versei felvázolják, mit tett Krisztus azért, hogy békét teremtsen a hívők között: kereszthalála révén egy néppé lettek a zsidók és a pogányok, eltörölte az őket elválasztó etnikai és vallási válaszfalakat. Ezt az I. században a zsidók és a pogányok esetében el tudta érni, akkor vajon mennyire képes lerombolni a faji, etnikai és kulturális falakat, amelyek ma, a mi gyülekezeteinkben emelkednek? Ebből az alapállásból fordulhatunk a világ felé.

2Kor 5:17-21 szakaszában Pál kijelenti, hogy Krisztusban új teremtés lettünk, megbékéltünk Istennel. Milyen szolgálatot kell tehát végeznünk a világban? Egységes egyházi közösségként milyen változást munkálhatunk a környezetünkben?

A hívők Isten új teremtéseként fontos feladatot kapnak, a békéltetés három részből álló szolgálatát. 1) Gyülekezeteinket olyan emberek alkotják, akik azelőtt Istentől elidegenedve éltek, de Krisztus áldozatának üdvözítő kegyelme folytán és a Szentlélek által csatlakoztak hozzá. Mi vagyunk a maradék nép, akiket azért hívott el az Úr, hogy hirdessük a világnak a végidei üzenetet. A feladatunk, hogy kérjük az Istentől még mindig elidegenedve élő embereket: békéljenek meg vele és csatlakozzanak hozzánk küldetésünk végzésé­ben. 2) Az egyház Isten népe, akik megbékéltek egymással. A Krisztussal való egység az egymás közti egységet is jelenti. Ez nem csupán egy csodás ábrándkép, hanem látható valóságnak kell lennie! Megbékélés egymás közt, békesség és összhang a testvérek között – ez adja félreérthetetlen tanújelét a világ előtt annak, hogy Jézus Krisztus a Megváltónk, az Üdvözítőnk. „Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” (Jn 13:35). 3) A békéltetés szolgálatával az egyház kinyilvánítja a világmindenség előtt, hogy Isten megváltási terve valóságos és hathatós. A nagy küzdelem Isten és a jelleme körül forog. Amennyiben az egyház az egységet és a megbékélést munkálja, az univerzum látni fogja, hogy valóra válnak Isten örök, bölcs tervei (lásd Ef 3:8-11).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: