A BÉKÉLTETÉS SZOLGÁLATA

Világunkat a rend felbomlása, a bajok, a háborúk és a konfliktusok jellemzik. E tényezők egyaránt hatnak személyes, közösségi és nemzeti létünkre. Időnként mintha az egész életünk küzdelem volna. A megosztottság és az összhang hiánya azonban nem fog örökké tartani. Isten a kozmikus egység megteremtésén fáradozik. A bűn megrontotta az összhangot, az Úr örök, megbékéltető terve viszont békét és teljességet hoz.

Ef 2:13-16 versei felvázolják, mit tett Krisztus azért, hogy békét teremtsen a hívők között: kereszthalála révén egy néppé lettek a zsidók és a pogányok, eltörölte az őket elválasztó etnikai és vallási válaszfalakat. Ezt az I. században a zsidók és a pogányok esetében el tudta érni, akkor vajon mennyire képes lerombolni a faji, etnikai és kulturális falakat, amelyek ma, a mi gyülekezeteinkben emelkednek? Ebből az alapállásból fordulhatunk a világ felé.

2Kor 5:17-21 szakaszában Pál kijelenti, hogy Krisztusban új teremtés lettünk, megbékéltünk Istennel. Milyen szolgálatot kell tehát végeznünk a világban? Egységes egyházi közösségként milyen változást munkálhatunk a környezetünkben?

A hívők Isten új teremtéseként fontos feladatot kapnak, a békéltetés három részből álló szolgálatát. 1) Gyülekezeteinket olyan emberek alkotják, akik azelőtt Istentől elidegenedve éltek, de Krisztus áldozatának üdvözítő kegyelme folytán és a Szentlélek által csatlakoztak hozzá. Mi vagyunk a maradék nép, akiket azért hívott el az Úr, hogy hirdessük a világnak a végidei üzenetet. A feladatunk, hogy kérjük az Istentől még mindig elidegenedve élő embereket: békéljenek meg vele és csatlakozzanak hozzánk küldetésünk végzésé­ben. 2) Az egyház Isten népe, akik megbékéltek egymással. A Krisztussal való egység az egymás közti egységet is jelenti. Ez nem csupán egy csodás ábrándkép, hanem látható valóságnak kell lennie! Megbékélés egymás közt, békesség és összhang a testvérek között – ez adja félreérthetetlen tanújelét a világ előtt annak, hogy Jézus Krisztus a Megváltónk, az Üdvözítőnk. „Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” (Jn 13:35). 3) A békéltetés szolgálatával az egyház kinyilvánítja a világmindenség előtt, hogy Isten megváltási terve valóságos és hathatós. A nagy küzdelem Isten és a jelleme körül forog. Amennyiben az egyház az egységet és a megbékélést munkálja, az univerzum látni fogja, hogy valóra válnak Isten örök, bölcs tervei (lásd Ef 3:8-11).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: