A KERESZT TÖVÉBEN

Az Istentől kapott sok egyéb lelki áldáshoz hasonlóan az egyház egysége is Isten ajándéka, nem emberi erőfeszítésekkel, jó cselekedetekkel és jó szándékkal elért állapot. Alapvetően Jézus Krisztus teremti meg, halála és feltámadása révén. Keresztségünkkor hit által részesedünk Krisztus halálában és feltámadásában, Isten megbocsátja bűneinket és csatlakozunk a közösséghez, hirdetve a világnak a hármas angyali üzenetet, így egységben vagyunk az Úrral és egymással.

Olvassuk el Jn 11:51-52 és Ef 1:7-10 verseit! Jézus életének mely eseménye képezi a hetednapi adventisták közötti egység alapját?

„Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse” (Jn 11:51-52, RÚF). Különös módon Isten éppen Kajafást használta fel arra, hogy magyarázatot adjon Jézus halálának jelentőségére, noha Kajafás nem tudta, mit tesz, amikor Jézust halálra ítélte. Fogalma sem volt a kijelentése mélységes voltáról sem. Úgy gondolta, hogy csupán politikai nyilatkozatot tesz. János azonban ezzel egy alapvető igazságot kívánt bemutatni, azt, hogy mi a jelentősége Jézus helyettes halálának Isten minden hűséges gyermeke számára, akik egy nap majd mind „egybegyűjtetnek”.

Az képezi az alapját a hetednapi adventisták minden hitelvének, hirdetett üzenetének és az egységünknek, hogy egyaránt elfogadjuk Krisztus értünk vállalt halálát.

Továbbá a Krisztusban való egységet a keresztség által is tapasztaljuk. „Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert akik a Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel” (Gal 3:26-27). A keresztség szintén egységbe fogó köteléke az adventistáknak, mivel Krisztusba vetett hitünket szimbolizálja. Egy Atyánk van, tehát mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Egy a Megváltónk is, akinek halálába és feltámadásába keresztelkedtünk meg (Róm 6:3-4).

Miért kell a Jézusba vetett hitünknek felülemelnie bennünket minden kulturális, társadalmi, etnikai és politikai válaszfalon?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: