TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Hetednapi adventistaként valóban vannak olyan fontos hitelveink, amelyeket más keresztény közösségek is vallanak. Ezek között természetesen központi a Jézus engesztelő, helyettesítő halála révén lehetséges, egyedül hit általi megváltás tanítása. Más keresztényekkel együtt abban is hiszünk, hogy nem a saját cselekedeteinkből igazulunk meg, hanem Krisztus igaz­sága révén, amit Isten hit által nekünk tulajdonít, ez a kegyelmi ajándéka, nem érdemeljük meg. Ellen White jól ismert megfogalmazásával: „Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk, hogy mi olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet Ő kapott. Elítélték Őt a mi bűneinkért, amelyekben semmi része nem volt, hogy mi felmentést kapjunk az Ő igazságáért, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az Ő életét” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 16-17. o.). Ugyanakkor egészében véve a keresztény világban egyedivé tesznek bennünket alapvető hitelveink, valamint az ezekből következő életmód. Ennek így is kell lennie, máskülönben mi indokolná a Hetednapi Adventista Egyház létezését? Jézus iránti szeretetünknek, valamint a tanításainknak kell a legerősebb egyesítő faktornak lennie közöttünk!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Ellen G. White egyenlőnek tekinti a megigazítást és a bűnbocsánatot (Faith and Works. 103. o.). Miért alapozza meg a testvéri közösséget közöttünk, ha valóban értékeljük a Krisztusban nyerhető bűnbocsánatot és megigazítást?

2. Gondolkodjunk el azon, hogy mennyire fontosak a tantételeink az egyházunk egységével kapcsolatban! Mégis mi fogja össze a sokféle etnikai, vallási, politikai és kulturális háttérből származó emberek millióit világszerte, ha nem a közös hitelveink? Ezek szerint mennyire fontosak a tantételek, nemcsak a misszió és az üzenet, hanem egyházunk egysége miatt is?

3. Hetednapi adventista – már a nevünk is két alapvető tanításra mutat rá, a szombatra és a második adventre. Az első a teremtésre utal, a második pedig a megváltásra. Hogyan kapcsolódik össze ez a két tanítás?

ÖSSZEFOGLALÁS: A hetednapi adventistákat összeköti számos közösen vallott hitelv. Ezek némelyikét a többi keresztény is vallja, másokat azonban nem. Tanításaink összessége határozza meg felekezetünk identitását és képezi Jézusban való egységünk alapját.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: