TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Hetednapi adventistaként valóban vannak olyan fontos hitelveink, amelyeket más keresztény közösségek is vallanak. Ezek között természetesen központi a Jézus engesztelő, helyettesítő halála révén lehetséges, egyedül hit általi megváltás tanítása. Más keresztényekkel együtt abban is hiszünk, hogy nem a saját cselekedeteinkből igazulunk meg, hanem Krisztus igaz­sága révén, amit Isten hit által nekünk tulajdonít, ez a kegyelmi ajándéka, nem érdemeljük meg. Ellen White jól ismert megfogalmazásával: „Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk, hogy mi olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet Ő kapott. Elítélték Őt a mi bűneinkért, amelyekben semmi része nem volt, hogy mi felmentést kapjunk az Ő igazságáért, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az Ő életét” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 16-17. o.). Ugyanakkor egészében véve a keresztény világban egyedivé tesznek bennünket alapvető hitelveink, valamint az ezekből következő életmód. Ennek így is kell lennie, máskülönben mi indokolná a Hetednapi Adventista Egyház létezését? Jézus iránti szeretetünknek, valamint a tanításainknak kell a legerősebb egyesítő faktornak lennie közöttünk!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Ellen G. White egyenlőnek tekinti a megigazítást és a bűnbocsánatot (Faith and Works. 103. o.). Miért alapozza meg a testvéri közösséget közöttünk, ha valóban értékeljük a Krisztusban nyerhető bűnbocsánatot és megigazítást?

2. Gondolkodjunk el azon, hogy mennyire fontosak a tantételeink az egyházunk egységével kapcsolatban! Mégis mi fogja össze a sokféle etnikai, vallási, politikai és kulturális háttérből származó emberek millióit világszerte, ha nem a közös hitelveink? Ezek szerint mennyire fontosak a tantételek, nemcsak a misszió és az üzenet, hanem egyházunk egysége miatt is?

3. Hetednapi adventista – már a nevünk is két alapvető tanításra mutat rá, a szombatra és a második adventre. Az első a teremtésre utal, a második pedig a megváltásra. Hogyan kapcsolódik össze ez a két tanítás?

ÖSSZEFOGLALÁS: A hetednapi adventistákat összeköti számos közösen vallott hitelv. Ezek némelyikét a többi keresztény is vallja, másokat azonban nem. Tanításaink összessége határozza meg felekezetünk identitását és képezi Jézusban való egységünk alapját.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: