HALÁL ÉS FELTÁMADÁS

A teremtéskor „megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény” (1Móz 2:7, RÚF). Az emberiség megteremtéséről szóló beszámolóból kitűnik, hogy az élet Istentől ered. Vajon a halhatatlanság az élet természetes velejárója? A Biblia szerint egyedül Isten halhatatlan (1Tim 6:16), születésekor az ember nem kap halhatatlanságot, Istennel ellentétben halandók vagyunk. A Szentírás hasonlata szerint az élet „pára… amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik” (Jak 4:14, ÚRK), és halálakor az ember öntudatlan, alvásszerű állapotba kerül (lásd Zsolt 115:17; 146:4; Préd 9:7-8, 12; Jn 11:11-15).

Az ember halandónak születik, halál vár rá, de a Biblia elmondja: Jézus Krisztus a halhatatlanság forrása, Ő adja a halhatatlanság és örök élet reményét mindazoknak, akik hisznek üdvözítésében, „az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban” (Róm 6:23). Jézus „eltörölte a halált, és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által” (2Tim 1:10, ÚRK). „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16). Tehát van remény az életre a halál után!

Mit tudhatunk meg 1Kor 15:51-54 és 1Thessz 4:13-18 verseiből a halál utáni életről? Mikor kaphat halhatatlanságot az ember?

Pál apostol világossá teszi, hogy Isten nem a halál pillanatában ad halhatatlanságot az embernek, hanem a feltámadáskor, amikor felharsan „az utolsó trombitaszó” (1Kor 15:52). Abban a pillanatban, amikor a hívő elfogadja Jézust Megváltójának, az örök élet ígéretét kapja, de a halhatatlanságot csak a feltámadáskor nyeri el. Az Újszövetségben ismeretlen gondolat az, hogy a  halál pillanatában a lélek azonnal a mennybe menne. Ennek a tanításnak a gyökere a pogányságból ered, az ókori görögök filozófiájáig nyúlik vissza, és sem az Ó-, sem az Újszövetségben nem található meg.

A halál állapotának megértése mennyiben segít még jobban értékelni a második advent ígéretét? A biblikus hit miért bizonyul komoly egyesítő erőnek a hetednapi adventisták számára?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: