HALÁL ÉS FELTÁMADÁS

A teremtéskor „megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény” (1Móz 2:7, RÚF). Az emberiség megteremtéséről szóló beszámolóból kitűnik, hogy az élet Istentől ered. Vajon a halhatatlanság az élet természetes velejárója? A Biblia szerint egyedül Isten halhatatlan (1Tim 6:16), születésekor az ember nem kap halhatatlanságot, Istennel ellentétben halandók vagyunk. A Szentírás hasonlata szerint az élet „pára… amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik” (Jak 4:14, ÚRK), és halálakor az ember öntudatlan, alvásszerű állapotba kerül (lásd Zsolt 115:17; 146:4; Préd 9:7-8, 12; Jn 11:11-15).

Az ember halandónak születik, halál vár rá, de a Biblia elmondja: Jézus Krisztus a halhatatlanság forrása, Ő adja a halhatatlanság és örök élet reményét mindazoknak, akik hisznek üdvözítésében, „az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban” (Róm 6:23). Jézus „eltörölte a halált, és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által” (2Tim 1:10, ÚRK). „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16). Tehát van remény az életre a halál után!

Mit tudhatunk meg 1Kor 15:51-54 és 1Thessz 4:13-18 verseiből a halál utáni életről? Mikor kaphat halhatatlanságot az ember?

Pál apostol világossá teszi, hogy Isten nem a halál pillanatában ad halhatatlanságot az embernek, hanem a feltámadáskor, amikor felharsan „az utolsó trombitaszó” (1Kor 15:52). Abban a pillanatban, amikor a hívő elfogadja Jézust Megváltójának, az örök élet ígéretét kapja, de a halhatatlanságot csak a feltámadáskor nyeri el. Az Újszövetségben ismeretlen gondolat az, hogy a  halál pillanatában a lélek azonnal a mennybe menne. Ennek a tanításnak a gyökere a pogányságból ered, az ókori görögök filozófiájáig nyúlik vissza, és sem az Ó-, sem az Újszövetségben nem található meg.

A halál állapotának megértése mennyiben segít még jobban értékelni a második advent ígéretét? A biblikus hit miért bizonyul komoly egyesítő erőnek a hetednapi adventisták számára?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: