A SZOMBAT

A hetednapi adventisták másik meghatározó bibliai tanítása a szombat, ami szintén jellegzetes tanítás, egységbe, közösségbe von bennünket egymással, és igen kevés kivételtől eltekintve a kereszténységen belül szinte csak mi valljuk. A szombat Isten ajándéka az emberiségnek már a teremtés hetétől kezdve (1Móz 2:1-3), amikor is az Úr három különböző isteni tettel alapította meg a szombatot. 1) Megpihent a hetedik napon, szombaton, 2) megáldotta és 3) megszentelte azt. E három tényező révén lett a szombat Isten különleges ajándéka, ami lehetőséget biztosít az embernek arra, hogy már a földön tapasztalja a menny valóságát és elismerje Isten hatnapos teremtését. Abraham Joshua Heschel, neves rabbi a szombatot úgy nevezte, hogy „palota az időben”, szent nap, amikor Isten különleges módon találkozik népével.

Mi a szombat jelentősége az emberiség számára? Mit tanítanak erről a következő igék? 2Móz 20:8-11; 5Móz 5:12-15; Ez 20:12, 20

Szeretnénk követni Jézus példáját (Lk 4:16), ezért ünnepeljük meg a hetedik napot, a szombatot. Ő is részt vett a szombati szolgálatokban, amiből kitűnik, hogy a nyugalom és az istentisztelet napjaként fogadta el ezt az időszakot. Bizonyos csodáit éppen szombaton tette, hogy így is érzékeltesse a szombat­ünneplésből fakadó (fizikai és lelki) gyógyítást (lásd Lk 13:10-17). Az apostolok és az első keresztények értették, hogy Jézus nem törölte el a szombatot, ezért ők is megtartották, istentiszteletre jártak olyankor (ApCsel 13:14, 42, 44; 16:13; 17:2; 18:4).

A szombat másik jelentőségteljes dimenziója, hogy a bűntől való szabadulás jele. Annak az emlékünnepe, hogy Isten megmentette népét az egyiptomi szolgaságból, és megadta nekik a megígért nyugalmat Kánaán földjén (5Móz 5:12-15). Sokszoros engedetlensége és bálványimádása miatt Izrael ugyan nem tudta teljesen tapasztalni ezt a nyugalmat, de Isten továbbra is ígéri, hogy „megvan a szombatja Isten népének” (Zsid 4:9). A Jézus megváltásába vetett hit által bárki, aki szeretne, beléphet ebbe a nyugalomba. A szombat­ünneplés a Krisztusban való lelki megnyugvást szimbolizálja és azt, hogy a bűntől való megmentés és az örök élet tekintetében csakis az Ő érdemeire hagyatkozunk, nem a saját cselekedeteinkre (lásd Mt 11:28-30; Zsid 4:10).

Milyen konkrét módon segített a szombat, hogy tapasztaljuk az egységet és közösséget, amit Krisztus kíván a népének adni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: