JÉZUS SZOLGÁLATA A MENNYEI SZENTÉLYBEN

Az Ószövetségben Isten meghagyta Mózesnek, hogy építsen egy sátrat, egy szentélyt, ami földi „lakhelye” lesz (2Móz 25:8). Az abban végzett szolgálatok által tanította meg Izrael népének a megváltási tervet. Később, Salamon király idejében a szállítható szentély helyett káprázatos templomot építettek (1Királyok 5–8. fejezetek). A szentélyt és a templomot is a mennyei mintájára készítették, „annak a szentélynek és igazi sátornak… [a mintájára], amelyet az Úr épített, nem pedig ember” (Zsid 8:2, RÚF; lásd még 2Móz 25:9, 40).

A Biblia egésze azt képviseli, hogy létezik egy mennyei szentély, ami Isten elsődleges lakhelye. A földi szentélyszolgálat cselekményei a megváltási tervnek és Jézus mennyei papi szolgálatának a „minipróféciái” voltak.

Olvassuk el Zsid 8:6, 9:11-12, 23-28 és 1Jn 1:9–2:2 szakaszait! Mit tanítanak ezek a versek Jézusnak a mennyben végzendő papi szolgálatáról?

Mennybemenetele óta Krisztus a mennyei szentélyben folytatja értünk papi szolgálatát (lásd Zsid 7:25). Ezért is bátorít az Ige: „Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül” (Zsid 4:16).

A földi sátorban a papi szolgálatnak két szakasza volt: az első a szentélyben, amit naponta végeztek, a másik a szentek szentjében, amire évente egyszer került sor. A Szentírás Jézus mennyei szolgálatával kapcsolatban is ír erről a két szakaszról. A mennyei szentélyben Jézus közbenjár, bűnbocsánatot ad, békéltet és helyreállít. A bűnbánó bűnösök egyenesen az Atyához járulhatnak Jézus közbenjárása révén (1Jn 2:1). 1844 óta Jézus a mennyei szentek szentjében végzi a szolgálatát, ennek része az ítélet és a megtisztítás, ami a földön évente egyszer, az engesztelés napján történt (3Mózes 16. fejezet). A szentély megtisztítása szintén Jézus kiontott vére által lehetséges. Az azon a napon történt engesztelés előrevetítette azt az időt, amikor érdemei révén Krisztus végérvényesen eltörli a bűnt, valamint teljes megbékélést szerez, hogy a világegyetemben visszaálljon az igazi összhang Isten kormányzata alatt. Az adventizmus a kétszakaszú szolgálat tanításával egyedi módon járul hozzá az egész megváltási terv megértéséhez.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: