JÉZUS SZOLGÁLATA A MENNYEI SZENTÉLYBEN

Az Ószövetségben Isten meghagyta Mózesnek, hogy építsen egy sátrat, egy szentélyt, ami földi „lakhelye” lesz (2Móz 25:8). Az abban végzett szolgálatok által tanította meg Izrael népének a megváltási tervet. Később, Salamon király idejében a szállítható szentély helyett káprázatos templomot építettek (1Királyok 5–8. fejezetek). A szentélyt és a templomot is a mennyei mintájára készítették, „annak a szentélynek és igazi sátornak… [a mintájára], amelyet az Úr épített, nem pedig ember” (Zsid 8:2, RÚF; lásd még 2Móz 25:9, 40).

A Biblia egésze azt képviseli, hogy létezik egy mennyei szentély, ami Isten elsődleges lakhelye. A földi szentélyszolgálat cselekményei a megváltási tervnek és Jézus mennyei papi szolgálatának a „minipróféciái” voltak.

Olvassuk el Zsid 8:6, 9:11-12, 23-28 és 1Jn 1:9–2:2 szakaszait! Mit tanítanak ezek a versek Jézusnak a mennyben végzendő papi szolgálatáról?

Mennybemenetele óta Krisztus a mennyei szentélyben folytatja értünk papi szolgálatát (lásd Zsid 7:25). Ezért is bátorít az Ige: „Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül” (Zsid 4:16).

A földi sátorban a papi szolgálatnak két szakasza volt: az első a szentélyben, amit naponta végeztek, a másik a szentek szentjében, amire évente egyszer került sor. A Szentírás Jézus mennyei szolgálatával kapcsolatban is ír erről a két szakaszról. A mennyei szentélyben Jézus közbenjár, bűnbocsánatot ad, békéltet és helyreállít. A bűnbánó bűnösök egyenesen az Atyához járulhatnak Jézus közbenjárása révén (1Jn 2:1). 1844 óta Jézus a mennyei szentek szentjében végzi a szolgálatát, ennek része az ítélet és a megtisztítás, ami a földön évente egyszer, az engesztelés napján történt (3Mózes 16. fejezet). A szentély megtisztítása szintén Jézus kiontott vére által lehetséges. Az azon a napon történt engesztelés előrevetítette azt az időt, amikor érdemei révén Krisztus végérvényesen eltörli a bűnt, valamint teljes megbékélést szerez, hogy a világegyetemben visszaálljon az igazi összhang Isten kormányzata alatt. Az adventizmus a kétszakaszú szolgálat tanításával egyedi módon járul hozzá az egész megváltási terv megértéséhez.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: