KRISZTUS MÁSODIK ADVENTJE

Az apostolok és az első keresztények számára Krisztus visszatérése volt a „boldog reménység” (Tit 2:13), várták, hogy a Szentírás minden próféciája és ígérete beteljesedik a második advent idején. Hetednapi adventistaként továbbra is erősen kapaszkodunk ebbe a meggyőződésbe, amint nevünkben az „adventista” szó is egyértelműen utal rá. Aki Krisztust szereti, várja a napot, amikor szemtől szemben megláthatja Őt, visszatérésének ígérete egészen addig egyesíti Isten népét.

Mit tudhatunk meg a következő szakaszokból Krisztus visszatérésének módjáról? Az Igéből mennyiben tárul más kép elénk, mint amit Krisztus visszatérésével kapcsolatban sokan gondolnak? Lásd Mt 24:26-27; ApCsel 1:11; 1Thessz 4:13-18; Jel 1:7; 19:11-16!

A Biblia újból és újból kijelenti: Jézus vissza fog jönni, hogy magához vegye megváltott népét. Nem bocsátkozhatunk spekulációkba ennek idejével kapcsolatban, hiszen Jézus figyelmeztetett: „Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül” (Mt 24:36). Tehát ezt nem tudhatjuk.

Szolgálata vége felé Jézus elmondta a tíz szűz példázatát (Mt 25:1-13), bemutatva a második adventre váró egyház tapasztalatát. A lányok két csoportja a hívők két fajtáját jelképezi, akik egyaránt azt állítják magukról, hogy várják Jézust. Felszínesen nézve a két csoport hasonlónak tűnik, de Jézus késlekedésével nyilvánvalóvá lesz köztük a különbség. Az egyik csoport a késedelem ellenére is megőrizte a reménységét és megtette a szükséges lelki felkészülést. Jézus azt akarta megtanítani tanítványainak ezzel a példázattal, hogy a keresztény élet nem alapozható érzelmi felfűtöttségre, lelkesedésre, hanem folyamatosan Isten kegyelmére kell hagyatkoznunk, hittel kitartva akkor is, amikor nincs kézzelfogható bizonyítékunk az ígéretek teljesedésére. Jézus még ma is arra hív, hogy „vigyázzunk”, minden pillanatban álljunk készen visszajövetelére.

A hetednapi adventista név is azt bizonyítja, hogy mennyire fontos számunkra Jézus visszajövetele. Hogyan lehet tehát a második advent valósága szüntelen a gondolataink homlokterében? Az évek múlásával hogyan kerülhetjük el azt a hibát, amitől Jézus a tíz szűz példázatában óvott?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: