A JERUZSÁLEMI ZSINAT

Olvassuk el ApCsel 15:1-2 és Gal 2:11-14 szakaszait! Mi volt az a két kérdés, ami komoly konfliktust gerjesztett az őskeresztény egyházban?

Valós és összetett volt a veszély, ami az első keresztények egyházi egységét fenyegette. A hívő zsidók közül többen úgy vélték, hogy csak az Isten szövetséges népéhez tartozók számára lehetséges az üdvösség. Ebből az következett, hogy a körülmetélkedés előfeltétel. A zsidó származású hívők még azt is gondolták, hogy a hithű életmód részeként kerülniük kell mindenféle kapcsolatot a pogányokkal, mert ez gátolhatná az üdvösségüket.

A pogányokkal való kapcsolattartás tekintetében a zsidók nagyon szigorú hagyományokat követtek, amelyek az új keresztény közösség számára csakhamar botránykővé váltak. Az apostolok ugyanis nyitottak a pogányok felé, akik Jézus követői kívántak lenni. Mivel a Messiás Isten népének az Ószövetségben megjövendölt Megváltója, vajon ha a pogányok üdvözülni akarnak, először nem zsidóvá kellene lenniük, követve a szövetség szabályait?

ApCsel 15:3-22 szerint milyen témákat vetettek fel a jeruzsálemi zsinaton?

Ez a kérdés abban a körülmetélkedéssel és a pogányokkal való érintkezéssel kapcsolatos konfliktusban gyökerezett, ami az ellentétes magyarázatok között alakult ki. Az apostolok, a vének és az antiókhiai küldöttek összeültek, hosszasan tanácskoztak, de nem jutottak eredményre.

Aztán Péter, Barnabás és Pál is felszólalt. Beszédében Péter utalt az Istentől kapott látomására, valamint a Szentlélek ajándékára, ami utat nyitott a pogányok közötti misszió előtt. Ezek után Pál és Barnabás néhány történet keretében elmondta, hogy mit tett Isten a pogányokért általuk. Így sokak szeme megnyílt, felismerték az új igazságot. Péter kijelentette: „hisszük, hogy mi is az Úr Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők” – ezzel a pogányokra célzott (ApCsel 15:11, ÚRK). Az evangélium fényé­ben kezdett szertefoszlani egy több évszázadon át erősített hagyomány.

Előfordult már veled, hogy megváltozott a véleményed egy olyan pontról, amit igen komoly hitkérdésnek tartottál? Mit tanultál ebből, ami talán segíthet, ha újból meg kell vizsgálnod egy hitelvi magyarázatodat?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: