POGÁNYOK MEGTÉRÉSE

A pogányok megtérése Jézus Krisztus evangéliumához olyan esemény Az apostolok cselekedeteiben, aminek a következtében kialakult a korai egyház életének legnagyobb konfliktusa, a létét és a küldetését is fenyegetve.

ApCsel 10:1-23 mely elemei utalnak arra, hogy a Szentlélek munkálkodott sokak szívében, utat készítve a pogányok számára az evangélium elfogadásához?

A látomás egészen bizarrnak tűnhetett Péter számára. Megdöbbent, mert hűséges zsidó lévén a törvény előírása szerint sosem fogyasztott tisztátalan vagy megfertőztetett ételt (lásd 3Mózes 11; Ez 4:14; Dán 1:8). Csakhogy a látomás nem az ételre vonatkozott, hanem a zsidók és a pogányok közötti választóvonalra, ami akadályozta az evangélium terjedését. Az efféle válaszfalak éppen annyira gyakoriak voltak az ókori világban, mint ma.

Az első évtizedekben a kereszténység főleg zsidókból állt, akik elfogadták, hogy Jézus az ószövetségi próféciákban megígért Messiás. Első követői hűséges zsidó emberek voltak, akik betartották a törvényt, amint arra megtanították őket. Nem gondolták, hogy Jézus Krisztus evangéliuma eltörölte vagy érvénytelenítette volna az Ószövetség előírásait (lásd Mt 5:17-20).

Olvassuk el ApCsel 10:28-29, 34-35 verseit! Hogyan értette Péter a Joppéban kapott látomást? Mi vezette erre a magyarázatra?

Az apostolok cselekedeteiben látjuk, amint a Szentlélek utat készített a pogányoknak, hogy befogadják őket a keresztények közösségébe, méghozzá körülmetélkedés és előbb a zsidósághoz való csatlakozás nélkül. A Szentlélek kiáradt Kornéliuszra és a háza népére, hasonlóan ahhoz, amit Jézus tanítványai tapasztaltak pünkösd napján (ApCsel 10:44-47). Ez győzte meg Pétert és a barátait arról, hogy mi Isten akarata. Ha a pogányok is részesülhetnek a Szentlélekben úgy, mint a zsidók, akkor a körülmetélkedés egyértelműen nem lehet feltétele annak, hogy valaki Jézus, a Messiás követője legyen. Ez a következtetés aztán egy komoly teológiai vitához vezetett az első keresztények között.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: