NEMZETI ELŐÍTÉLETEK

ApCsel 6:1 szerint mi volt az a kérdés, ami miatt panaszkodtak az emberek az őskeresztény egyházban? Miért mondták, hogy nem volt igazságos az étel elosztása az özvegyasszonyok között?

Úgy tűnik, a keresztények közül egyesek előítélettel viseltettek a közöttük lévő, görögül beszélő özvegyasszonyok iránt, és kevesebb ételt adtak nekik, mint a hébereknek. A hívők első közösségében észlelt kivételezés ellentétet szított. Valós volt a részrehajlás vagy sem? Ez nem derül ki egyértelműen a szakaszból, csak annyit olvasunk, hogy némelyek így vélték. Ez a konfliktus már korán fenyegette az egyház egységét. Érdekes, hogy már ebben az első szakaszban jelentkeztek etnikai problémák.

ApCsel 6:2-6 versei szerint milyen egyszerű lépéseket tettek a korai egyházban a gondok orvoslása érdekében?

Az őskeresztény egyház igen gyorsan fejlődött, a növekedés pedig egyre súlyosabb terheket rótt az apostolokra. Enyhített a jeruzsálemi gyülekezet feszültségén a hét férfi kiválasztása, akiket hagyományosan „diakónusoknak” mondunk (noha az Újszövetség nem nevezi így őket). Ily módon lehetővé vált, hogy többen bekapcsolódjanak a gyülekezeti szolgálatba.

Az apostolok figyelmesen meghallgatták a görögül beszélő hívők panaszait és tőlük kértek megoldási javaslatot. Erre a csoportra bízták a hét férfi kiválasztását, akik az apostolok segítői lesznek, ők pedig megneveztek hét tanítványt, akik mind görögül beszéltek. Azt mondták róluk, hogy „jó bizonyságuk van… Szentlélekkel és bölcsességgel teljesek” (ApCsel 6:3). Az apostolok szolgálatának addig egyaránt része volt Isten Igéjének hirdetése és az ételosztás az özvegyek között, de ettől kezdve megoszlottak a feladatok a két csoport között. Mindkettő tagjai egyformán értékes szolgálatot végeztek az evangélium hirdetése érdekében. Lukács ugyanazt a szót használja – „szolgálat” (diakonia) –, amikor az apostolok igehirdetői feladatára (ApCsel 6:4), illetve a diakónusok ételosztására (ApCsel 6:1) utal.

Mi a jelentősége annak, hogy a vezetők sokakat összehívtak a hívők közül (ApCsel 6:2), amikor megoldást próbáltak találni a problémára?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: