TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „A jó pásztor” c. fejezet, 404-409. o.

„A jeruzsálemi templom és az általános görög-római építmények összefüggésében az újszövetségi írók a templom hasonlatával éltek, ami nyomán a tagok előtt szinte megjelenhetett a templom szentsége, Isten szerepe az egyház megalapításában és fejlődésében, Krisztus és a Lélek munkájának meghatározó volta, valamint a hívők összetartása az egyházon belül. Az építészet köréből vett kép statikusságra látszik utalni, viszont a metaforát biológiai képanyaggal hozzák összefüggésbe, gyakran hangsúlyozva az építkezés folyamatát. A statikus kép helyett »ez arra késztet, hogy inkább az építés folyamatának történetét próbáljuk meg magunk előtt látni, nem a már elkészült építményt.« Az egyház azt a csodálatos kiváltságot nyerte, hogy életében és történetében alázattal elismerheti »az élő Isten templomát« (lásd 2Kor 6:16)” (John McVay: Biblical Metaphors for the Church: Building Blocks for Ecclesiology c. cikke, Ángel Manuel Rodrigez, szerk.: Message, Mission, and Unity of the Church. Hagerstown, Md., 2013, Review and Herald, 52. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Gondolkozzunk az egyházra vonatkozó bibliai képeken! Ki melyiket szereti a legjobban? Vajon miért éppen az mond a legtöbbet nekünk? A következő igeszakaszokban az egyház további hasonlatait találjuk: 1Tim 3:15; 2Tim 2:3-5; 1Pt 2:9. Még milyen tanítás rejlik ezekben a metaforákban?

2. „Isten azt akarja, hogy népe a keresztényi közösség legszorosabb kötelékeivel forrjon össze. Az egyház jólétéhez elengedhetetlen a testvérek közötti bizalom. A vallási krízis idején fontos az egységes fellépés. Egyetlen oktalan lépés, egyetlen meggondolatlan tett olyan bajokat és megpróbáltatásokat zúdíthat az egyházra, amit évekig nem hever majd ki” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 3. köt., 446. o.). E figyelmeztetés szerint mennyire kell tehát igyekeznünk védeni az egyház egységét? Milyen szerepünk van mindannyiunknak ebben a szent felelősségben?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az Újszövetség különböző metaforákat használ az egyház jellegének és küldetésének leírására, amelyek azt tanítják, hogy Isten figyelmesen őrzi és védi népét. Ezek a képek azt is kifejezik, hogy Isten népének tagjai szorosan kötődnek egymáshoz – szükségünk van egymásra a ránk bízott munka végzése érdekében.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: