KRISZTUS TESTE

Krisztus teste az egyházra vonatkozó talán legismertebb kép, ami a legjobban kiemeli a különböző tagok egységét. „Mert amint a test egy, és sok tagja van, az egy test tagjai pedig – noha sokan vannak – mégis mind egy testet alkotnak, úgy a Krisztus is… Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint” (1Kor 12:12, 27, ÚRK).

Olvassuk el 1Kor 12:12-26 szakaszát! Hogyan vonatkozik a gyülekezetünkre a sok tagból álló egy test képe? És a Hetednapi Adventista Egyház világszéles szervezetére?

Pál tanítása 1Korinthus 12. fejezetében azt az alapvető igazságot közvetíti, hogy az igazi keresztény egység nem csupán a különbözőségben és bizonyára nem a sokszínűség ellenére, hanem inkább a sokszínűség által létezik. Ne lepődjünk meg ezen, hiszen a Szentlélek a forrása a különbözőség megnyilvánulásainak. Az emberi test hihetetlen egységet képez, ugyanakkor bámulatosan eltérő, és így van ez ideális körülmények között Krisztus testében is, amiben a különbségek révén fejeződik ki Krisztus testének teljessége és gazdagsága. Ez a kép közvetlenül nekünk szól. Az elmúlt néhány évtizedben a Hetednapi Adventista Egyházban ugrásszerű növekedést tapasztaltunk. Közösségünket szinte minden elképzelhető hátterű, kultúrában, környezetben élő emberek alkotják. Nem engedhetjük, hogy etnikai, faji, kulturális, műveltség- vagy életkorbeli különbségeink megosszanak bennünket Krisztusban. Sokszínűségünket a Szentlélek egyesítő erejének kell alakítania, hogy bemutassuk az igazságot: a különbségeink ellenére mindannyian egyek vagyunk Krisztusban. Amint már láttuk, a kereszt lábánál mindannyian egyenlők vagyunk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk és honnan jövünk. Miközben körülöttünk a világ egyre inkább széttöredezik, az egyháznak be kell mutatnia, hogy elérhető a különbözőség egysége. Isten népe szemléltetheti az evangélium gyógyító és békítő erejét.

Érdekes módon Pál elmondja, hogyan érhető el ez az ideál. „Krisztus is feje az egyháznak, és ő maga a test megtartója” (Ef 5:23, ÚRK). „És Ő a feje a testnek, az egyháznak” (Kol 1:18). A hívők lelkileg Krisztushoz kapcsolódnak, így az egész testet táplálja ugyanaz az eledel. Éppen ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos Isten Igéjének a tanulmányozása, az Igéből tanultaknak való engedelmesség és az istentisztelet, az imádság közösségi tapasztalata Krisztus testének egysége érdekében!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: