A SZENTLÉLEK TEMPLOMA

Pál következő, építménnyel kapcsolatos hasonlata az Isten és a Szentlélek temploma. Egy költséges, nagy értékű épület képét villantja fel. 1Kor 6:19 az ember testét nevezi a Szentlélek templomának, 1Kor 3:16-17 verseiben pedig ezzel a képpel utal az ókori Közel-Kelet legszentebb és különleges értéket képviselő építményére, Isten templomára.

Mit jelent 1Kor 3:16-17 verseiben az, hogy az egyház Isten temploma? Milyen figyelmeztetés hangzik el a 17. versben?

Nyilvánvaló, hogy az egyházra utalva Pál nem egy valóságos templomra, Isten lakhelyére gondol. Ez a hasonlat egy testületre utal: a korinthusi keresztények együtt képezik a Szentlélek templomát, lelki értelemben Isten közöttük lakozik. Pál szerint Isten a keresztények közösségében él, ezért is hangzik el a figyelmeztetés, nehogy valaki megpróbálja megrontani a közösséget, különben az ítélet következményeit fogja elszenvedni. A közösség lényegét a hívők egysége adja, valamint az, hogy Isten jelen van a templomában. Ezt az igét gyakran vonatkoztatjuk testünk fizikai állapotának megőrzésére (ami természetesen mindenképpen keresztényi felelősségünk), csakhogy Pál valójában nem éppen ezt hangsúlyozza itt. Üzenete inkább figyelmeztetés azoknak, akik az egyház egysége ellen tesznek. A fejezet korábbi részében az apostol utalt arra, ami az egységet veszélyezteti: „amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek” (1Kor 3:3). Az efféle hozzáállás és magatartás komoly fenyegetést jelent a keresztények egységére, és emiatt Isten visszavonul templomából. Más szóval, a gyülekezeten belüli konfliktus megronthatja Isten templomát. Ezért az Úr azt akarja, hogy a tagok félretegyenek minden, az egységet fenyegető magatartásformát és hozzáállást.

Ma is alkalmazható a páli tanács, ha konfliktusok támadnak a gyülekezetben: „A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre” (1Kor 1:10, RÚF).

Irigység, versengés és megoszlás – ezek a problémák nemcsak Pál korában zavarták az egyházat, hanem ma is. Milyen szerepünk van mindannyiunknak abban, hogy igyekezzünk felülkerekedni ezeken a bajokon, méghozzá az egységet nem veszélyeztető módon?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: