A SZENTLÉLEK TEMPLOMA

Pál következő, építménnyel kapcsolatos hasonlata az Isten és a Szentlélek temploma. Egy költséges, nagy értékű épület képét villantja fel. 1Kor 6:19 az ember testét nevezi a Szentlélek templomának, 1Kor 3:16-17 verseiben pedig ezzel a képpel utal az ókori Közel-Kelet legszentebb és különleges értéket képviselő építményére, Isten templomára.

Mit jelent 1Kor 3:16-17 verseiben az, hogy az egyház Isten temploma? Milyen figyelmeztetés hangzik el a 17. versben?

Nyilvánvaló, hogy az egyházra utalva Pál nem egy valóságos templomra, Isten lakhelyére gondol. Ez a hasonlat egy testületre utal: a korinthusi keresztények együtt képezik a Szentlélek templomát, lelki értelemben Isten közöttük lakozik. Pál szerint Isten a keresztények közösségében él, ezért is hangzik el a figyelmeztetés, nehogy valaki megpróbálja megrontani a közösséget, különben az ítélet következményeit fogja elszenvedni. A közösség lényegét a hívők egysége adja, valamint az, hogy Isten jelen van a templomában. Ezt az igét gyakran vonatkoztatjuk testünk fizikai állapotának megőrzésére (ami természetesen mindenképpen keresztényi felelősségünk), csakhogy Pál valójában nem éppen ezt hangsúlyozza itt. Üzenete inkább figyelmeztetés azoknak, akik az egyház egysége ellen tesznek. A fejezet korábbi részében az apostol utalt arra, ami az egységet veszélyezteti: „amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek” (1Kor 3:3). Az efféle hozzáállás és magatartás komoly fenyegetést jelent a keresztények egységére, és emiatt Isten visszavonul templomából. Más szóval, a gyülekezeten belüli konfliktus megronthatja Isten templomát. Ezért az Úr azt akarja, hogy a tagok félretegyenek minden, az egységet fenyegető magatartásformát és hozzáállást.

Ma is alkalmazható a páli tanács, ha konfliktusok támadnak a gyülekezetben: „A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre” (1Kor 1:10, RÚF).

Irigység, versengés és megoszlás – ezek a problémák nemcsak Pál korában zavarták az egyházat, hanem ma is. Milyen szerepünk van mindannyiunknak abban, hogy igyekezzünk felülkerekedni ezeken a bajokon, méghozzá az egységet nem veszélyeztető módon?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: