ISTEN NÉPE

Olvassuk el 2Móz 19:5-6, 5Móz 4:20, 7:6 és 1Pt 2:9 verseit! Mit fejeznek ki ezek az igék Isten népének különleges helyzetéről?

Az egyházban az ember a fő, de nem akármilyen emberekről van itt szó. Az egyház Isten népe, az Istenhez tartozó emberek közössége, akik Atyának és Megváltónak hívják Őt, akiket Krisztus megváltott és akik engedelmeskednek neki. Ez a kép kiemeli, hogy a megváltási terv bevezetése óta Istennek mindig is volt egy népe a földön, és folytatólagosság van az ószövetségi Izrael és az újszövetségi egyház között. Az Úr szövetséget kötött a népével, hogy az Ő szeretetét, kegyelmét és igazságát képviseljék a világ előtt. Így volt ez Ádám korától fogva, az özönvíz előtti és utáni pátriárkákon át és Ábrahám esetében is.

Isten népét úgy nevezi a Szentírás, hogy „választott nemzetség”, „királyi papság”, „szent nemzet”. Ezek a kifejezések is arra utalnak, hogy egy meghatározott célra választotta ki őket az Úr: „hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (1Pt 2:9). Ebben szintén Isten kegyelmessége tükröződik, az, amilyennek 2Móz 34:6-7 verse is bemutatja. „Isten azért választotta ki magának az egyházat, hogy a tagjai Uruk értékes jellemtulajdonságait tükrözzék a saját életükben és minden embernek hirdessék jóságát, kegyelmét” (The SDA Bible Commentary. 7. köt., 562. o.).

Isten miért Ábrahám leszármazottait választotta népéül 5Móz 7:6-8 versei szerint? Hogyan alkalmazható ez az elv még ma is?

Talán felvetődik bennünk a kérdés: Vajon ma melyik ország érdemelné ki a „szent nemzet” címkét (ami az egyház egy újabb képe)? Egyik sem. Minden nemzet és etnikai csoport olyan emberekből áll, akik nem érdemesek Isten szeretetére és kegyelmére. Noha a Biblia szent népnek nevez bennünket, a Szentírás azt is tanítja, hogy Isten kizárólag a saját szeretete miatt választotta ki és alapította meg Izrael népét, nem pedig bármiféle emberi érdemre való tekintettel. Isten népének létrehozása a szeretetből fakadó teremtés tette volt. Isten a nemzeti szintű bűn és hitehagyás dacára betartotta Ábrahámnak tett ígéretét, hogy az ő magva, azaz Krisztus által váltja meg népét, ami éppen úgy Isten kegyelmi tette volt, mint a kiválasztás. Ez a téma szintén arra emlékeztet bennünket, hogy mindannyian Isten kegyelmében gyökerezünk, érdemtelenül.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: