TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „A Lélek adománya” c. fejezet, 23-30. o.

„A hívők e nagylelkűsége [ApCsel 2:44-45 és 4:32-35 verseiben] a Szentlélek kitöltésének volt az eredménye. Aki elfogadta az evangéliumot, »…szívé­ben és lelkében egy volt«. Egyetlen közös érdek uralta őket: a rájuk bízott misszió sikere. A haszonlesésnek nem volt helye életükben. Testvéreik és a magukévá tett ügy iránti szeretetük nagyobb volt a pénz és a vagyon szereteténél. Munkájuk bizonyította, hogy az ember lelkét többre becsülték a földi jólétnél. Ez így lesz mindig, valahányszor Isten Lelke birtokba veszi az életet. Akiknek szívét Krisztus szeretete tölti be, híven követik annak példáját, aki érettünk szegénnyé lett, hogy az Ő szegénysége által gazdagok legyünk. Az Isten kezéből nyert minden adományt – pénzt, időt, befolyást – az evangélium előrehaladásának eszközeként értékelnek. Így volt ez az ősegyházban. És ha a ma egyházában az lesz látható, hogy a Lélek erejével a tagok a világ dolgaitól elfordulnak, és készek áldozatot hozni abból a célból, hogy embertársaik hallhassák az evangéliumot, a hirdetett igazságok hatalmas befolyást árasztanak a hallgatókra” (i. m. 47. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Keressük meg az e heti tanulmányban azokat a tényezőket, amelyek segítették az őskeresztény egyház egységének kialakulását! Mai egyházunk hogyan járhat el hasonlóképpen? Vagyis, mi hiányzik nálunk, ami abban az időben megvolt a hívők között?

2. Az újszövetségi kor első gyülekezetei nagylelkű adományokat küldtek a jeruzsálemi szegények megsegítésére. Mi mindenben vehetünk példát róluk ma? És mi a helyzet az egyéb szociális kérdésekkel? Hogyan kapcsolódhatnak be a gyülekezetek a szegénység elleni harcba és az alapvető szükségletek biztosításába a környezetükben?

3. Milyen tanulságokat vonhatunk le Anániás és Szafira szomorú történetéből? „…nagy félelem” támadt a gyülekezetben a halálesetek nyomán. Miért fontos ez a kifejezés ApCsel 5:5, 11 verseiben?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az őskeresztény egyház gyorsan növekedett, mert Jézus tanítványai tudatosan felkészültek a megígért Szentlélek kitöltetésére. A Szentlélek a közösségük és a hitük révén készítette fel a szívüket pünkösdre. Utána pedig a Lélek tovább formálta az új közösséget, amint ez meglátszik egymás és mások iránti nagylelkű tetteikben, valamint az egyház gyors fejlődésében.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: