TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Krisztus nem tekintett a nemzetiségi, rangbeli vagy hitvallást illető különbözőségekre. Az írástudók és a farizeusok szerették volna csupán helyi és nemzeti előnnyé tenni a menny minden ajándékát, Isten családjának többi részét a világban pedig kirekeszteni azokból. Krisztus azonban azért jött, hogy ledöntsön minden elválasztó falat. Azt jött bemutatni, hogy kegyelmének és szeretetének ajándéka éppen annyira nem korlátozható le, mint a levegő, a fény vagy a földet felüdítő eső. Életével Krisztus olyan vallást alapított, amelyben nincsenek kasztok, amely által zsidók és pogányok, szabadok és szolgák egy testvéri közösségbe tartoznak, egyenlőként állnak Isten előtt. Lépéseit nem befolyásolták politikai kérdések. Nem tett különbséget felebarát és idegen, barát és ellenség között. Az Ő szívét az élet vizére szomjazó lelkek hatották meg” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 9. köt., 190-191. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Beszélgessünk a következő idézetről! „Efezus 4. fejezete olyan egyértelműen és egyszerűen mutatja be Isten tervét, hogy az Úr minden gyermeke megértheti az igazságot. Itt világosan kijelenti: ezeket az eszközöket jelölte ki, hogy általuk fenntartható legyen egyháza egysége és a tagok egészséges vallási tapasztalatot mutathassanak be a világ előtt” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary. 6. köt., 1117. o.). Mit látunk Efezus 4. fejezetében az egyház egységével kapcsolatban? Mit tehetünk az egység biztosítása érdekében?

2. Az egység tekintetében központi kérdés az alázat és az engedelmesség szükségessége. Hogyan is létezhetne bármiféle egység az egyházban e tulajdonságok nélkül? Ha önteltek vagyunk, túlságosan bízunk saját nézeteinkben, állásfoglalásunkban és nem vagyunk hajlandók másokra hallgatni, esélyünk sincs az egységre. Hogyan tanulhatunk alázatot és engedelmességet?

3. Hogyan lehet közöttünk egység, még ha nem is értünk mindig, mindenben egyet?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az Efezusi levélben Pál sok tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy mit jelent a keresztények számára Krisztusban lenni. A Jézusban nyert üdvösség gyakorlati szempontból formálja át az életünket. A bennünk lakozó Krisztus hatalma alakít át minden emberi kapcsolatot, így a gyülekezetben a testvérek viszonyát is. Ez a változás pedig döntően fontos ahhoz, hogy egységben lehessünk.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: