GYÜLEKEZETI VEZETŐK ÉS AZ EGYSÉG

„Mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesült a kegyelemben” (Ef 4:7, ÚRK). Az üdvösséget ajándékba kapja bárki, aki kész elfogadni, a lelki ajándékokat viszont bizonyos emberek kapják, meghatározott céllal.

Olvassuk el Ef 4:11 versét! Milyen vezetői ajándékokat ad Isten az egyháznak?

Ef 4:12 verse szerint mi Isten célja azzal, hogy a vezetés ajándékait adja az egyháznak? Hogyan viszonyulnak ezek az ajándékok egymáshoz?

Bizonyos értelemben minden hívő Isten és az evangélium szolgája. Mt 28:19-20 nagy misszióparancsában Krisztus arra hívja a keresztényeket, hogy induljanak el, tegyenek tanítványokká minden népet, kereszteljék meg és tanítsák az embereket. A szolgálat munkáját nemcsak néhány kiváltságos kapta, mint a lelkészek és/vagy az evangélisták, hanem mindazok, akik Krisztus nevét vallják. Az evangélium terjesztésének feladata alól senki sincs felmentve, és egyetlen gyülekezeti vezető sem állíthatja, hogy kizárólag neki kell szolgálnia. A vezetés lelki ajándékainak konkrétan a gyülekezet építése a célja. Azért van szükség az egyházi vezetőkre, hogy ápolják, támogassák és erősítsék az egységet. Pál felsorolja a vezetői ajándékokat, és ebből megtudhatjuk, hogy ezeknek a szerepeknek a célja Isten népének felkészítése. Nekik ugyanis el kell juttatniuk az evangéliumot az elveszettekhez. Az egyházban bizonyos, különleges elhívással rendelkező személyek felelőssége, hogy segítsenek a többieknek végezni a szolgálatukat Krisztusért és építsék Krisztus testét, „Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére” (Ef 4:13). Fontos, hogy Jézus vezetői stílusának példája irányítson bennünket a szolgálatunk végzése közben! Ő azért jött, hogy másokat szolgáljon, nem azért, hogy neki szolgáljanak (Mt 20:25-28), tehát nekünk is így kell tennünk! Az emberek általában erősen hajlanak a függetlenségre, arra, hogy senkinek se kelljen számot adniuk, és ez a hajlam különösen jellemző a nyugati társadalmakra. Pál azonban arra emlékeztet, hogy egyetlen keresztény sem áll egyedül a világban, a hívők közösségét képezzük, a közös úton lelki bátorítást adó vezetéssel. Együtt mind Krisztus testének tagjai vagyunk.

Milyen lelki ajándékaink vannak? Hogyan használjuk ezeket gyülekezetünk egysége érdekében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: