A TEST EGYSÉGE

Az efezusiaknak szóló ihletett írásában Pál gyakorlatiasan fogalmaz. A zsidók és pogányok, a különböző kulturális és etnikai hátterű emberek egysége nem valamiféle mítosz vagy elméleti kigondolás, hanem olyan valóság, ami megköveteli, hogy „járjatok elhívatásotokhoz méltón, amellyel elhívattatok” (Ef 4:1, ÚRK).

Ef 4:1-3 értelmében mikor lesz a keresztények élete méltó Krisztusban lévő elhívatásukhoz?

Ezeknek az erényeknek és jó tulajdonságoknak a segítségével a keresztények életében megmarad a Lélek egysége „a békességnek kötelékével” (Ef 4:3). E tulajdonságok mind a szeretetben gyökereznek (1Kor 13:1-7). A szeretet aktív gyakorlása megőrzi a testvérek közötti kapcsolatot, erősíti a békét és az egységet a keresztények közösségében és azon túl is. Az egyház egysége sajátságos módon mutatja be Isten szeretetét, amit így mások is megláthatnak. Isten arra hívja el az egyházat, hogy ilyen bizonyság legyen, kiváltképp küzdelmek, megoszlások és háborúk idején.

Mi az egyik fő témája Ef 4:4-6 verseinek?

A fejezet első verseiben Pál kiemeli, hogy mennyire fontos számára az egyház egysége. Először is az egységre buzdít (Ef 4:1-3), majd felsorol hét pontot, amelyek a hívőket összefogják (Ef 4:4-6). Az egység olyasmi, ami egyszerre megvan már a hívők között (Ef 4:4-6), amiért folyamatosan tenni kell, azaz fenn kell tartani (Ef 4:1-3) és ami egyben egy jövőbeli cél is, amire fontos törekednünk (Ef 4:13).

„Az apostol inti testvéreit, hogy az életükkel tanúsítsák az igazság erejét, amire tanította őket. Alázattal, szelídséggel, hosszútűréssel és szeretettel mutassák be Krisztus jellemét és az üdvösség áldásait. Csak egy test, egy Lélek, egy Úr és egy hit van. Krisztus testének tagjait, minden hívőt ugyanaz a Lélek és ugyanaz a reménység serkent. Az egyház megosztottsága szégyent hoz a krisztusi hitre a világ előtt, és alkalmat ad az igazság ellenségeinek arra, hogy igazolják eljárásukat. Pál tanácsai nemcsak a saját korában lévő egyháznak szóltak, hanem Isten terve szerint nekünk is meg kell ismernünk ezeket. Mit teszünk azért, hogy megőrizzük az egységet a békesség köteléké­ben” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 5. köt., 239. o.)?

Milyen döntéseket hozhatunk meg éppen most azért, hogy elhívatásunkhoz méltóan járjunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: