A VÁLASZFAL LEDÖNTÉSE

Az embereket leginkább megosztó tényezők a faji, etnikai és vallási különbségek. Több országban feltüntetik a személyazonosító igazolványokon az etnikai vagy vallási hovatartozást, és ezekhez a meghatározókhoz gyakran bizonyos kiváltságok vagy korlátozások kapcsolódnak, amelyekkel az embereknek napi szinten együtt kell élni. Háborúk, konfliktusok kitörésekor az efféle jelzők és megkülönböztetések sokszor az elnyomás és a kegyetlenkedés katalizátoraivá válnak.

A keresztény közösség számára Pál jobb utat javasol Ef 2:11-22 szakaszában. Hogyan hat a közöttünk meglévő különbözőségekre a Krisztusban való egységünk? Mit döntött le Jézus a kereszthalálával?

Pál kéri az efezusiakat, hogy ne felejtsék el, milyen volt az életük, mielőtt Krisztusban részesültek Isten kegyelmében. Az etnikai, kulturális és vallási különbözőségek ellenségeskedést és küzdelmeket gerjesztenek az egyes népcsoportok között. Jó hír viszont, hogy Krisztusban mindannyian egy néppé lettünk, egy a Megváltónk és az Urunk, egyaránt Isten családjába tartozunk. „Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által” (Ef 2:13).

Az ősi jeruzsálemi templomban volt egy elválasztó fal, ami a templomnak azt a részét zárta el, ahová csak az izraelita származásúak léphettek be. A falfelirat halálos fenyegetéssel tiltotta meg az idegeneknek, hogy beljebb lépjenek. Pált ennek a szabálynak a megszegésével vádolták, amikor misszióútjai után a templomba ment. Letartóztatásakor azt hozták fel ellene, hogy az efezusi Trofimoszt bevitte a zsidók számára fenntartott részre (ApCsel 21:29). Ebben a levelében Pál azt fejtegeti, hogy Krisztus „a mi békességünk, ki egyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat” (Ef 2:14).

A hívők Ábrahám leszármazottai lettek Krisztusban, a szívük körülmetéltetett. Az Ábrahámnak elrendelt fizikai jel a lelki körülmetélésre mutat, amit a hívők Krisztusban kapnak (lásd 5Móz 10:16). „Benne vagytok körülmetélve is, kéz nélküli körülmetéléssel, levetve a bűn testét Krisztus körülmetélé­sében” (Kol 2:11, ÚRK).

Olvassuk el újból Ef 2:11-22 szakaszát! Hogyan láthatjuk a saját gyülekezetünkben azt, amiről Pál itt írt? Milyen kihívásokkal szembesülünk továbbra is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: