ÁLDÁSOK KRISZTUSBAN

Olvassuk el Ef 1:3-14 szakaszát! Pál szerint mit kaptunk Krisztusban?

Jézus követői sok mindenért dicsőíthetik Istent, aki úgy döntött, hogy gyermekeivé fogad bennünket és mi képviseljük Őt a világban. Pál több képpel is érzékelteti, hogy milyen kapcsolat fűzi Istenhez a hívőket Krisztusban, amelyek közül az örökbefogadás hasonlata illeszkedik az egységről szóló tanulmányhoz. Krisztusban magáénak fogadott bennünket Isten, a családjához tartozunk. Ez a kép az Izrael népével való szövetségkötésre is utal. Pál levelének az összefüggésében a Jézust Messiásként elfogadó pogányok is Isten gyermekei, az Izraelnek tett ígéretek örökösei (Róm 8:17; Gal 4:7). Általában a keresztény egység tekintetében alapvető a Krisztussal való kapcsolat áldása, az, hogy Krisztusban vagyunk. Ez a szakasz szintén kimondja: Istennek mindvégig az volt a szándéka, hogy az egész emberiséget Krisztusban egyesítse. Isten családjában mindannyian Isten gyermekei vagyunk, akiket egyformán szeret, gondunkat viseli.

Némelyeket zavar, hogy mintha ebben a szakaszban a predesztinációról olvasnánk (Ef 1:5, 11). Az ígéret látszólag arra utal, hogy Isten kiválasztott bennünket az üdvösségre, míg másokat a kárhozatra választott volna ki. Azonban ez nem biblikus tanítás. Az Úr éppen azért készítette el a megváltási tervet még a világ megalapítása előtt, hogy mindenki üdvösségre jusson: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16; lásd még 1Tim 2:6; 2Pt 3:9). Előre tudja, ki fogadja majd el az örök élet ajánlatát, ez azonban nem ugyanaz, mintha Ő határozná meg az emberek döntését. Isten az egész emberiségnek felajánlja az üdvösséget Krisztus értünk vállalt tette révén. A kérdés a következő: Mi hogyan fogadjuk az ajánlatát? Isten senkit sem kényszerít, hogy elfogadja a megváltást.

„A mennyei tanácsban Isten gondoskodott róla, hogy noha az ember törvényszegővé lett, ne vesszen el engedetlenségében, hanem Krisztusba mint Helyettesébe és Váltságába vetett hittel Isten választottja legyen. Jézus Krisztus által gyermekének fogadta, kiválasztotta magának, jó tetszése szerint. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Amikor egyszülött Fiát odaadta az emberért a váltságdíj megfizetésére, mindenről bőségesen gondoskodott. Aki elvész, azért fog elveszni, mert nem hajlandó elfogadni, hogy Jézus Krisztus által Isten a gyermekévé fogadja” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary. 6. köt., 1114. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: