EGY HITEN, SZERETETBEN

Jn 17:3 versében mondta Jézus: az az örök élet, hogy megismerjük Istent. 1Jn 2:3-6 szakaszának elolvasása után fogalmazzuk meg, hogy mit jelent ismerni Istent! Hogyan mutathatjuk be a hétköznapokban, hogy megismertük Őt?

A társadalomban az emberek általában szeretik magukat törvénytisztelő állampolgároknak nevezni, holott kevésbé tartják kötelező érvényűnek Isten bibliai parancsolatait. Egyesek még arra is hivatkoznak, hogy a kegyelem eltörölte a parancsolatokat. Csakhogy nem ezt tanítja a Biblia! „A parancsolatok megtartása nem a feltétele Isten megismerésének, hanem annak a jele, hogy ismerjük és szeretjük Istent/Jézust. Ezért Isten ismerete nem csupán elméleti tudás, hanem tettekhez vezet” (Ekkehardt Mueller: The Letters of John. Nampa, Idaho, 2009, Pacific Press, 39. o.). Jézus hangsúlyosan kijelentette: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” és „Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem” (Jn 14:15, 21). „Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek” (1Jn 5:2-3).

Milyen új parancsolatot adott Jézus a tanítványainak (Jn 13:34-35)? Hogyan kapcsolódik ez a Jézus követői közötti egység gondolatához?

A felebarát szeretetének előírása önmagában nem volt új gondolat, mert részét képezte annak a tanításnak, amit Mózesnek adott Isten (3Móz 19:18). A tanítványoknak szóló parancsban az volt az új elem, hogy úgy kell szeretniük egymást, ahogyan Jézus szerette őket. A keresztények közössége számára az új erkölcsi rendet Jézus önfeláldozó szeretetének a példája adja.

Milyen nagyszerű mércét állított elénk Jézus! Életével a gyakorlatban mutatta be a cselekvő szeretetet. A kegyelem munkájának az egésze folyamatos szolgálat szeretettel, önmegtagadással, önfeláldozó erőfeszítéssel. Elképzelhetjük, hogy Krisztus élete a szeretet és a mások javát kereső önfeláldozás szakadatlan példája volt. A Krisztust mozgató erőnek kell késztetnie népét is minden közös dolgukban. Milyen nagy ereje lenne e bizonyságtételnek a világban! És milyen hatalmas, egyesítő erőt képezne közöttünk ez a szeretet!

Hogyan tanulhatunk meg mi is olyan önfeláldozó szeretetet tanúsítani, mint ami Jézust jellemezte?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: