EGY HITEN, SZERETETBEN

Jn 17:3 versében mondta Jézus: az az örök élet, hogy megismerjük Istent. 1Jn 2:3-6 szakaszának elolvasása után fogalmazzuk meg, hogy mit jelent ismerni Istent! Hogyan mutathatjuk be a hétköznapokban, hogy megismertük Őt?

A társadalomban az emberek általában szeretik magukat törvénytisztelő állampolgároknak nevezni, holott kevésbé tartják kötelező érvényűnek Isten bibliai parancsolatait. Egyesek még arra is hivatkoznak, hogy a kegyelem eltörölte a parancsolatokat. Csakhogy nem ezt tanítja a Biblia! „A parancsolatok megtartása nem a feltétele Isten megismerésének, hanem annak a jele, hogy ismerjük és szeretjük Istent/Jézust. Ezért Isten ismerete nem csupán elméleti tudás, hanem tettekhez vezet” (Ekkehardt Mueller: The Letters of John. Nampa, Idaho, 2009, Pacific Press, 39. o.). Jézus hangsúlyosan kijelentette: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” és „Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem” (Jn 14:15, 21). „Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek” (1Jn 5:2-3).

Milyen új parancsolatot adott Jézus a tanítványainak (Jn 13:34-35)? Hogyan kapcsolódik ez a Jézus követői közötti egység gondolatához?

A felebarát szeretetének előírása önmagában nem volt új gondolat, mert részét képezte annak a tanításnak, amit Mózesnek adott Isten (3Móz 19:18). A tanítványoknak szóló parancsban az volt az új elem, hogy úgy kell szeretniük egymást, ahogyan Jézus szerette őket. A keresztények közössége számára az új erkölcsi rendet Jézus önfeláldozó szeretetének a példája adja.

Milyen nagyszerű mércét állított elénk Jézus! Életével a gyakorlatban mutatta be a cselekvő szeretetet. A kegyelem munkájának az egésze folyamatos szolgálat szeretettel, önmegtagadással, önfeláldozó erőfeszítéssel. Elképzelhetjük, hogy Krisztus élete a szeretet és a mások javát kereső önfeláldozás szakadatlan példája volt. A Krisztust mozgató erőnek kell késztetnie népét is minden közös dolgukban. Milyen nagy ereje lenne e bizonyságtételnek a világban! És milyen hatalmas, egyesítő erőt képezne közöttünk ez a szeretet!

Hogyan tanulhatunk meg mi is olyan önfeláldozó szeretetet tanúsítani, mint ami Jézust jellemezte?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: