A KERESZTÉNYEK EGYSÉGE

Olvassuk el Mk 9:38-41 és Jn 10:16 verseit! Mit tudhatunk meg a kirekesztő lelkületről és az ítélkezésről a János apostolnak adott jézusi válaszból?

A János evangéliuma 17. fejezetében elmondott jézusi imát a hetednapi adventisták általában a saját felekezetük egységére vonatkoztatják. Egyházunknak egységben kell lennie, hogy betölthessük küldetésünket, hirdetve a világnak a hármas angyali üzenetet. Erről a pontról többnyire nincs vita. Viszont mi a helyzet a más keresztényekkel való egység kérdésével? Hogyan viszonyuljunk hozzájuk Jézus imája fényében? Feltétlenül hiszünk abban, hogy Istennek vannak hűséges emberei más egyházakban is, nem csak a miénkben. A Biblia szintén világossá teszi, hogy Istennek még Babilonban is vannak hűségesei: „Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból” (Jel 18:4). Ugyanakkor viszont tudjuk, A jelenések könyve szerint nagy hitehagyás tapasztalható a Krisztus nevét vallók között, az utolsó napokban pedig sok hamis keresztény összefog majd egymással és az államhatalommal, hogy végrehajtsák a Jel 13:1-17 szakaszában szemléletesen bemutatott üldözést. Ebből következik, hogy az adventisták mindig igen óvatosan álltak hozzá a más egyházakkal való egység kérdéséhez, mint amit pl. az ökumenikus mozgalomban láthatunk. Hogyan viszonyuljunk tehát más felekezetekhez? Ellen G. White a következőt írta a hetednapi adventisták és más keresztények együttműködéséről, legalábbis egy konkrét esettel kapcsolatban: „Miközben az emberi eszköz aláveti akaratát Isten akaratának, a Szentlélek hat azoknak a szívére, akiknek szolgál. Láttam, hogy nem szabad elzárkóznunk a Keresztény Nők Mértékletességi Szövetsége munkatársaitól. Ha összefogunk velük a teljes absztinencia érdekében, nem változtatjuk meg az álláspontunkat a hetedik nap megünneplésével kapcsolatban, és kimutathatjuk, hogy értékeljük a mértékletesség kérdésében elfoglalt álláspontjukat. Amikor ajtót nyitunk nekik és meghívjuk őket, hogy lépjenek egységre velünk a mértékletesség érdekében, biztosítjuk a segítségüket a mértékletesség frontján. Ők pedig, velünk egyesülve hallani fognak olyan új igazságokat, amelyekkel a Szentlélek érinteni akarja a szívüket” (Welfare Ministry. 163. o.). Ellen White egy konkrét esettel foglalkozik egy adott időben, ami viszont olyan elvet mutat a más keresztényekkel való kapcsolat terén, amelyet követhetünk, főleg, ha egy bizonyos ügy érdekében történik az összefogás.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: