A KERESZTÉNYEK EGYSÉGE

Olvassuk el Mk 9:38-41 és Jn 10:16 verseit! Mit tudhatunk meg a kirekesztő lelkületről és az ítélkezésről a János apostolnak adott jézusi válaszból?

A János evangéliuma 17. fejezetében elmondott jézusi imát a hetednapi adventisták általában a saját felekezetük egységére vonatkoztatják. Egyházunknak egységben kell lennie, hogy betölthessük küldetésünket, hirdetve a világnak a hármas angyali üzenetet. Erről a pontról többnyire nincs vita. Viszont mi a helyzet a más keresztényekkel való egység kérdésével? Hogyan viszonyuljunk hozzájuk Jézus imája fényében? Feltétlenül hiszünk abban, hogy Istennek vannak hűséges emberei más egyházakban is, nem csak a miénkben. A Biblia szintén világossá teszi, hogy Istennek még Babilonban is vannak hűségesei: „Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból” (Jel 18:4). Ugyanakkor viszont tudjuk, A jelenések könyve szerint nagy hitehagyás tapasztalható a Krisztus nevét vallók között, az utolsó napokban pedig sok hamis keresztény összefog majd egymással és az államhatalommal, hogy végrehajtsák a Jel 13:1-17 szakaszában szemléletesen bemutatott üldözést. Ebből következik, hogy az adventisták mindig igen óvatosan álltak hozzá a más egyházakkal való egység kérdéséhez, mint amit pl. az ökumenikus mozgalomban láthatunk. Hogyan viszonyuljunk tehát más felekezetekhez? Ellen G. White a következőt írta a hetednapi adventisták és más keresztények együttműködéséről, legalábbis egy konkrét esettel kapcsolatban: „Miközben az emberi eszköz aláveti akaratát Isten akaratának, a Szentlélek hat azoknak a szívére, akiknek szolgál. Láttam, hogy nem szabad elzárkóznunk a Keresztény Nők Mértékletességi Szövetsége munkatársaitól. Ha összefogunk velük a teljes absztinencia érdekében, nem változtatjuk meg az álláspontunkat a hetedik nap megünneplésével kapcsolatban, és kimutathatjuk, hogy értékeljük a mértékletesség kérdésében elfoglalt álláspontjukat. Amikor ajtót nyitunk nekik és meghívjuk őket, hogy lépjenek egységre velünk a mértékletesség érdekében, biztosítjuk a segítségüket a mértékletesség frontján. Ők pedig, velünk egyesülve hallani fognak olyan új igazságokat, amelyekkel a Szentlélek érinteni akarja a szívüket” (Welfare Ministry. 163. o.). Ellen White egy konkrét esettel foglalkozik egy adott időben, ami viszont olyan elvet mutat a más keresztényekkel való kapcsolat terén, amelyet követhetünk, főleg, ha egy bizonyos ügy érdekében történik az összefogás.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: