JÉZUS A TANÍTVÁNYAIÉRT IMÁDKOZIK

Konkrétan miért imádkozik Jézus Jn 17:9-19 szakaszában a tanítványait illetően?

Ekkor Jézus a tanítványaiért könyörög, akiket az a halálos veszély fenyeget, hogy elveszítik a belé vetett hitüket a következő napok során, amikor már nem lesz velük testben. Ezért az Atya gondjára bízza őket. Jézus azért imádkozik, hogy az Atya őrizze meg tanítványait a világban. Itt nem a világért fohászkodik, mivel tudja, hogy az szembehelyezkedik az Atya akaratával (1Jn 5:19). A tanítványok viszont a világban fogják végezni a szolgálatukat, ezért kéri Jézus, hogy őrizze meg őket a világ gonoszságától. Valóban törődik a világgal, hiszen Ő a Megváltója, de az evangélium terjedése azoknak a bizonyságtételéhez kötődik, akik elmennek hirdetni a jó hírt. Ezért kell Jézusnak közbenjárnia értük, hogy ne győzze le őket a gonosz (Mt 6:13).

Az egyik tanítvány felett azonban mégis győzött a gonosz. Jézus még aznap este korábban megemlítette, hogy egyikük eldöntötte: elárulja Őt. Amint utalt rá, a Szentírás megjövendölte az árulást (Zsolt 41:10), Júdás mégsem a sors áldozata volt. Az utolsó vacsora közben Jézus a szeretet és a barátság jeleivel fordult felé (Jn 13:26-30). „A húsvéti vacsorán Jézus bebizonyította istenségét azzal, hogy leleplezte az áruló szándékát. Gyengéden Júdást is bevonta abba a szolgálatba, amelyet tanítványaival akart véghezvinni. Júdás azonban nem vette figyelembe a szeretetnek ezt az utolsó felhívását” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 624. o.).

Jézus tudta, hogy az irigység és a féltékenység megoszthatja a tanítványokat, amint az már többször is előfordult korábban, ezért az egységükért imádkozott. „Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi” (Jn 17:11)! Emberi teljesítményen túlmutat az ilyen egység, csak az isteni kegyelem következménye és ajándéka lehet. Egységük az Atya és a Fiú egységén alapszik, és ez a későbbi eredményes szolgálatuk nélkülözhetetlen előfeltétele. A szolgálathoz szintén elengedhetetlen az igazságban való megszentelődésük. A tanítványok szívét Isten kegyelmének bennük végzett munkája formálja át. Amennyiben bizonyságot kívánnak tenni Isten igazságáról, őket magukat is meg kell változtatnia az igazságnak.

Mit jelent az, hogy „nem e világból valók” (Jn 17:14)? Mi az bennünk, az életünkben, az életmódunkban, ami miatt nem leszünk „e világból valók”?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: