JÉZUS A TANÍTVÁNYAIÉRT IMÁDKOZIK

Konkrétan miért imádkozik Jézus Jn 17:9-19 szakaszában a tanítványait illetően?

Ekkor Jézus a tanítványaiért könyörög, akiket az a halálos veszély fenyeget, hogy elveszítik a belé vetett hitüket a következő napok során, amikor már nem lesz velük testben. Ezért az Atya gondjára bízza őket. Jézus azért imádkozik, hogy az Atya őrizze meg tanítványait a világban. Itt nem a világért fohászkodik, mivel tudja, hogy az szembehelyezkedik az Atya akaratával (1Jn 5:19). A tanítványok viszont a világban fogják végezni a szolgálatukat, ezért kéri Jézus, hogy őrizze meg őket a világ gonoszságától. Valóban törődik a világgal, hiszen Ő a Megváltója, de az evangélium terjedése azoknak a bizonyságtételéhez kötődik, akik elmennek hirdetni a jó hírt. Ezért kell Jézusnak közbenjárnia értük, hogy ne győzze le őket a gonosz (Mt 6:13).

Az egyik tanítvány felett azonban mégis győzött a gonosz. Jézus még aznap este korábban megemlítette, hogy egyikük eldöntötte: elárulja Őt. Amint utalt rá, a Szentírás megjövendölte az árulást (Zsolt 41:10), Júdás mégsem a sors áldozata volt. Az utolsó vacsora közben Jézus a szeretet és a barátság jeleivel fordult felé (Jn 13:26-30). „A húsvéti vacsorán Jézus bebizonyította istenségét azzal, hogy leleplezte az áruló szándékát. Gyengéden Júdást is bevonta abba a szolgálatba, amelyet tanítványaival akart véghezvinni. Júdás azonban nem vette figyelembe a szeretetnek ezt az utolsó felhívását” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 624. o.).

Jézus tudta, hogy az irigység és a féltékenység megoszthatja a tanítványokat, amint az már többször is előfordult korábban, ezért az egységükért imádkozott. „Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi” (Jn 17:11)! Emberi teljesítményen túlmutat az ilyen egység, csak az isteni kegyelem következménye és ajándéka lehet. Egységük az Atya és a Fiú egységén alapszik, és ez a későbbi eredményes szolgálatuk nélkülözhetetlen előfeltétele. A szolgálathoz szintén elengedhetetlen az igazságban való megszentelődésük. A tanítványok szívét Isten kegyelmének bennük végzett munkája formálja át. Amennyiben bizonyságot kívánnak tenni Isten igazságáról, őket magukat is meg kell változtatnia az igazságnak.

Mit jelent az, hogy „nem e világból valók” (Jn 17:14)? Mi az bennünk, az életünkben, az életmódunkban, ami miatt nem leszünk „e világból valók”?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: