JÉZUS ÖNMAGÁÉRT IMÁDKOZIK

Jézus főpapi imája három részből áll. Először önmagáért imádkozik (Jn 17:1-5), majd a tanítványaiért (Jn 17:6-19), végül pedig azokért, akik majd a későbbiekben hisznek benne (Jn 17:20-26).

Mi a lényege Jézus imádságának Jn 17:1-5 szakaszában, és mit jelent ez a számunkra?

Jézus először is önmagáért könyörög. János evangéliumának korábbi eseményei során utalt rá, hogy még nem érkezett el az Ő órája (Jn 2:4; 7:30; 8:20). Ekkor azonban már tudja, hogy eljött az áldozatának ideje. Elérkezett földi életének drámai végkifejlete, és erőre van szüksége küldetése végrehajtásához. Ez az imádság ideje.

Jézus megdicsőíti az Atyát akaratának teljesítésével, még ha ezért el is kell szenvednie a keresztet. A kereszt elfogadása nem valamiféle fatalizmus, hanem éppen az Atyától kapott hatalmának gyakorlása. Nem mártírhalált halt, mert készségesen megdicsőítette az Atyát, amikor eleget tett annak, amiért testet öltött: áldozati halált halt a kereszten a világ bűneiért.

Jn 17:3 értelmében mi az örök élet? Mit jelent megismerni Istent?

Először és elsősorban Jézus elmondja, hogy abban van az örök élet, ha személyesen megismerjük Istent. Ez nem cselekedetek vagy ismeret általi megváltás, hanem az Úr ismeretének tapasztalata az által, amit Jézus tett értünk a kereszten. Ezt az ismeretet közvetíti nekünk az Atyával való személyes kapcsolat. Az emberek hajlanak arra, hogy a tudást csupán tényekre és részletekre korlátozzák, itt azonban Jézus mélyebb és teljesebb dologra törekszik: személyes kapcsolatra Istennel. Első adventje is azt a célt szolgálta, hogy az emberiséget elvezesse Isten még teljesebb, megmentő ismeretére, valamint az egymással való egységre, hiszen Isten ismerete éppen arra irányul.

Mi a különbség aközött, ha valaki tud Istenről vagy személyesen ismeri Őt? Milyen tapasztalatunk volt, ami segített megismerni az Urat?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: