MEGOSZLÁS KORINTHUSBAN

Sajnálatos módon az újszövetségi korban sem tűnt el a széthúzás Isten népe sorai közül. Például a Korinthusi levél első négy fejezetében Pál apostol az egység mellett érvel. Még Efezusban hallotta, hogy különféle szakadások történtek a korinthusi gyülekezetben. Éppen ezért a gyülekezet egységét tárgyaló, hosszú állásfoglalással kezdi levelét, majd kijelenti, hogy kerülni kell a széthúzást, ami módfelett aggasztotta, ezért is igyekezett ihletett tanácsot adni a szerencsétlen helyzetben.

1Kor 1:10-17 szakasza szerint mi lehetett a megoszlás oka? Mi húzódhatott meg a pártoskodások és viták mögött?

Pál aggódott korinthusi testvéreiért, amikor Kloé embereitől hallott a köztük kialakult széthúzásról és vitákról. Aggodalmának mélységét fejezik ki első szavai: „Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások”. Megoldásként emlékeztette őket: fontos a keresztényi összefogás, hogy „legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben” (1Kor 1:10). Bármi váltotta is ki a viszályt és a megoszlást, Pál le akarta állítani. Az apostol emlékeztette a korinthusiakat: a keresztényeket arra hívja Isten, hogy Krisztust kövessék, ne embereket, ha mégoly tehetségesek, sok talentummal rendelkeznek és Isten el is hívta őket. Úgy tűnik, csoportokra oszlottak, az apostol viszont félreérthetetlenné tette, hogy a széthúzás nem egyezik Krisztus akaratával. Leszögezte, hogy a keresztény egységnek Krisztus és keresztáldozata képezi a központját (1Kor 1:13). A keresztény egység forrása az igazság, amint az a megfeszített Jézus Krisztusban van. Senki más nem léphet a helyére, bármilyen „méltó” is legyen egy mentor, vagy prédikátor, vagy vezető. A kereszt lábánál mindannyian egy szinten állunk. Jézusba keresztelkedtünk meg, aki egyedül képes arra, hogy megtisztítson bennünket a bűntől. A Krisztusban való egység érdekében azonban gyakorlati lépéseket kell tenni. Ezért hetednapi adventistaként nem bízhatjuk el magunkat a hit és a misszió egysége tekintetében. Ma is alááshatja egyházunk egységét a megosztottság, mint ahogy a viták is, ha Krisztus szeretete és uralma nem tart bennünket egységben az Úrral.

Hogyan tanulhatjuk meg elkerülni azokat a veszélyeket, amelyekkel Pál foglakozott ebben a részben? Miért legyünk különösen óvatosak az emberek iránti hűséggel – bárki más, mint Krisztus iránt?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: