A HÉBER NÉP MEGOSZTOTTSÁGA

Nem egyik napról a másikra jutottak el a hitehagyáshoz és annak szörnyű következményeihez. Hosszú évszázadok rossz választásai és döntései vezettek végül rettenetes következményekhez Isten népe számára.

Olvassuk el Roboám király történetét 1Kir 12:1-16 szakaszában! Mi okozta a fájdalmas szakadást?

„Ha Roboám és tapasztalatlan tanácsadói megértették volna Isten szándékát Izráellel, meghallgatták volna a népet, amikor határozott reformokat kért a kormányzásban. De a sikemi találkozáskor nem éltek a lehetőséggel, és az okokból nem következtettek az okozatra. Ezért soha többé nem tudták befolyásukat a nép nagy tömegén érvényesíteni. Kinyilvánított elhatározásuk – hogy állandósítják és megnövelik a Salamon uralkodása alatt elkezdődött elnyomást – éles ellentétben állt Isten Izráellel való tervével. Ez bőséges alkalmat kínált a népnek arra, hogy kétségbe vonja indítékaik őszinteségét. Amikor a király és választott tanácsadói oktalan és kegyetlen módon akartak hatalmat gyakorolni, a ranggal és tekintéllyel hivalkodtak” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 58-59. o.).

Mit fejeznek ki az alábbi igék arról, hogy a helyes döntésekhez bölcsesség kell? Hol az igazi bölcsesség forrása?

Péld 4:1-9

Péld 9:10

Jak 1:5

Izrael életének szomorú fejezete Roboám története és az elhamarkodott, esztelen döntés, hogy még súlyosabb kényszermunkát erőltessenek a népre. A király tanácsadók két csoportjának kérte ki a véleményét, de végső elhatározása, hogy a vele egykorú, tapasztalatlan fiatalok szavára hallgat, katasztrófát zúdított az előző nyolcvan év során az apja, Salamon és a nagyapja, Dávid által felépített országra. Igen botor ötlet volt az, hogy a király félemlítse meg a népet és jelentse ki: ő jóval keményebb az apjánál. A fiatal tanácsadók úgy vélték, hogy nem azt a vezetési stílust kell felvenni, ami engedne a nép kérésének és enyhítene a szigorú munkaterheken. Javasolták, hogy a király inkább könyörtelennek, kegyetlennek mutatkozzon. Végül aztán Roboám zsarnokként lépett fel, mint aki nem érdemes népe ragaszkodására és hűségére. Ezért Isten népe kettészakadt, aminek soha nem kellett volna megtörténnie, ez egyáltalán nem volt része Isten tervének rájuk vonatkozóan.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: