„TÉRJETEK MEG, SZÓFOGADATLAN FIAK”

Izrael népének történelme tele van az engedetlenség és anarchia történeteivel, amelyek után visszatértek Istenhez és engedelmeskedtek, később azonban további engedetlenségek és harcok következtek. És ez a minta folyamatosan ismétlődik. Amikor a nép lelkiismeretesen követte Isten akaratát, élvezték a béke és az élet áldásait. Amikor viszont engedetlenek voltak és a saját kívánságaikat követték, az életük nyomorúságos lett, háborúkkal és küzdelmekkel teli. Isten előre megmondta, hogy ez lesz, még mielőtt beléptek volna az ígéret földjére. Egyben megoldást is ajánlott arra, hogyan lehet elkerülni a rettenetes következményeket.

5Móz 28:1-14 szakasza szerint milyen áldások származnak abból, ha Izrael engedelmeskedik Isten akaratának?

Olvassuk el Jer 3:14-18 szakaszát! Mit tanulhatunk abból, ahogyan Isten megtérésre és hozzá való visszatérésre szólította Izraelt? Mit árul ez el a népe iránti szeretetéről és türelméről?

Bámulatos, ahogyan Jeremiás próféta könyvében folyamatosan megmutatkozik Isten szeretete, kegyelme és nagylelkűsége népe iránt, még lázadásuk, széthúzásuk és bálványimádásuk dacára is! Az Úr folyton hívta őket, hogy térjenek vissza hozzá, térjenek meg makacsságukból. Isten újból és újból megígérte a helyreállítást és reményt adott a jövőre nézve.

„Térj vissza, elpártolt Izráel, ezt mondja az Úr, és nem bocsátom reátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké. Csakhogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez, és szertefutottál útaidon az idegenekhez mindenféle zöldellő fa alá, és az én szómra nem hallgattatok, ezt mondja az Úr” (Jer 3:12-13).

Jeremiás szavai olyan korban hangzottak el, amikor általában semmibe vették Isten Igéjét. Jósiás király idejében ugyan elindultak bizonyos reformintézkedések, ám a legtöbben nem vágyódtak lelkileg arra, hogy továbbra is hűségesen engedelmeskedjenek Istennek. Bűneik, bálványimádásuk és önző életmódjuk lelki és politikai romláshoz vezettek. Minél jobban eltávolodtak Isten akaratának teljesítésétől, annál rettenetesebbnek tűnt a jövőjük. Az Úr azonban tovább kérlelte őket Jeremiás által. Jobb jövőt szánt nekik, vágyott rá, hogy visszavezethesse őket a jólétbe, egységbe és egészségbe. Persze ez csak akkor következhet be, ha hit által élnek, gyakorolva mindazt, amivel az igaz hit együtt jár.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: