TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „A teremtés” c. fejezet, 18-25. o; „Ábrahám elhívása” c. fejezet, 93-99. o.

Isten eredeti szándékát tükrözi az emberiség teremtésekor a család és a szombat megalapítása is (1Móz 2:21-24). A szombatot az egész emberiségnek szánta, amire Jézus világosan utalt Mk 2:27-28 verseiben. Egyetemessége már Mózes első könyvének beszámolójában is látszik, amikor Isten elkülönítette a hetedik napot. Nemcsak azt megelőzően történt ez meg, hogy szövetséges népének hívta el Izraelt, hanem már a bűn belépése előtt. Milyen hatalmas egyesítő erő lehetett volna a szombat, ha minden nép megtartja! Isten a nyugalomnappal akarta emlékeztetni Ádám és Éva leszármazottait a vele és az egymással való kapcsolatukra. „Isten a szombatot és a családot is az Édenben alapította, amelyek terve szerint elválaszthatatlanul kötődnek egymáshoz. Minden más napnál inkább ekkor lehet édeni az életünk. Istennek az volt a terve, hogy a család tagjai együtt dolgozzanak és tanuljanak, tiszteljék Őt és pihenjenek. A család papja az apa legyen, az apa és az anya legyen a gyermekek tanítója és kísérője” (Ellen G. White: Child Guidance. 535. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Mózes első könyvének teremtési beszámolója hogyan ír arról, hogy Isten Ádám oldalbordájából teremtette meg Évát? Mire utal ez a férj és feleség közötti szoros és intim kapcsolatra vonatkozóan? Ezek szerint miért használja Isten az egész Bibliában a férj és feleség hasonlatát a népével való közössége példájaként?

2. Bábel tornyának történetéből megtudjuk, hogy az emberek etnikai és nyelvi sokszínűsége nem volt része Isten eredeti tervének. Ma hogyan emelkedhetünk felül az efféle különbségeken? Hogyan tapasztalható valódi egység és összhang az egyházban annak ellenére, hogy közösségünket különféle nemzetiségű és más-más nyelvet beszélő emberek alkotják?

ÖSSZEFOGLALÁS: A teremtéskor az volt Isten eredeti terve, hogy az emberiség egy családként, harmonikusan, egységben éljen, ám ezt megbontotta ősszüleink engedetlensége. Isten azonban elhívta Ábrahámot, hogy legyen egy népe, amely által életben tarthatja az egyedül Krisztusban lehetséges helyreállítás ígéretét.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: