ÁBRAHÁM, ISTEN NÉPÉNEK ATYJA

A három nagy monoteista világvallás, a judaizmus, a kereszténység és az iszlám is Ábrahámot tekinti az atyjának. A keresztények számára ez a kapcsolat lelki jellegű. Amikor Isten elhívta Ábrahámot, hogy hagyja el mezopotámiai otthonát, ezt mondta neki: „megáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei” (1Móz 12:3; lásd még 18:18; 22:18). Az áldás Jézus által jött el.

Ábrahám hitének mely elemeit említik Róm 4:1-3, Gal 3:29 és Zsid 11:8-19 versei? Hogyan kapcsolódik mindez a keresztény egység gondolatához? Vagyis mi a keresztény egység meghatározó összetevője e szakaszok értelmében? Hogyan érthetjük ezt meg ma?

Minden hívő atyja, Ábrahám bemutatja a keresztény egység néhány alapvető, központi elemét. Először is, engedelmes volt. „Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és kiment, nem tudva, hova megy” (Zsid 11:8, ÚRK). Másodszor, Isten ígéreteiből merített reménységet. „Hit által vándorolt az ígéret földjén, mint idegenben, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek tervezője és építője Isten” (Zsid 11:9-10, ÚRK). Harmadszor, hitte, hogy Isten fiút ad neki és egy nap majd annyi utódja lesz, mint égen a csillagok. Mivel így reagált, hite által Isten igaznak tekintette (Róm 4:1-3). Negyedszer, Ábrahám bízott Isten megváltási tervében. Hitének legnagyobb próbája akkor következett be, amikor Isten arra kérte, hogy áldozza fel Izsákot a Mórija hegyén (1Móz 22:1-19; Zsid 11:17-19).

Az Ószövetség Isten barátjának nevezi Ábrahámot (2Krón 20:7; Ézs 41:8). Hittel jellemezhető élete, rendületlen engedelmessége és az Úr ígéretei iránti bizalma példa arra, hogy milyennek kell lennie a keresztények életének most.

A következő néhány napban gondolkozzunk el a tetteinkről és a szavainkról! Mit tehetünk azért, hogy a hitünk valóságát tükrözzék?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: