MÉG TÖBB SZEMBENÁLLÁS ÉS ELSZAKADÁS

Mi történt 1Móz 11:1-9 szakaszában, ami csak súlyosbította a szembenállás és a széthúzás problémáját?

Az özönvíz története után a Biblia beszámol még Bábel tornyának építéséről, a nyelvek összezavarásáról, majd pedig arról, hogy az emberek, akik addig egy nyelvet beszéltek, szétszéledtek. Feltehetőleg a Tigris és az Eufrátesz folyók közötti terület szépsége és a jó termőföld tűnt vonzónak Noé egyes leszármazottainak, akik elhatározták, hogy Sineár földjén, a mai Irak déli részén várost és egy magas tornyot építenek maguknak (1Móz 11:2).

A régészeti leletek fényében Mezopotámia már a történelem legkorábbi időszakában is sűrűn lakott térség lehetett. Itt éltek a sumérok is, akiknek tulajdonítják az agyagtáblákra való írás művészetének a feltalálását. Jól megtervezett szerkezetű házakat építettek és mesteri ékszereket, szerszámokat, háztartási eszközöket készítettek. Az ásatások feltártak számos toronyszerű templomot, amelyeket különböző pogány istenségek tiszteletének szenteltek.

Noénak a Sineár földjén letelepedett utódai gyorsan elfeledkeztek ősük Istenéről, mint ahogy az ígéretéről is, hogy többé nem pusztítja el a világot özönvízzel. Bábel tornyának építésével kiemelkedő bölcsességüknek és képességeiknek kívántak emlékművet állítani. Hírnévre és elismerésre vágytak: hogy „szerezzünk magunknak nevet” (1Móz 11:4) – az építkezésnek ez volt az egyik indítéka. „Az isteni terv szerint az embereknek meg kellett volna őrizni az egységet az igaz vallás kötelékével. Amikor a bálványimádat és a politeizmus megtörte a belső lelki köteléket, akkor nemcsak a vallás egységét veszítették el, hanem a testvériség lelkületét is. Nem járhatott sikerrel a torony építésének a terve, hogy külső eszközökkel tartsák fenn a belső egységet, ami már odalett” (The SDA Bible Commentary, 1. köt. 284-285. o.).

Ádám és Éva bűnesete megtörte az emberiség egységét és Isten eredeti tervét. Ebből eredt az istentiszteletben mutatkozó zavar, a gonoszság és erkölcstelenség elterjedése az egész földön, végül pedig az is, hogy sok különböző kultúrára, nyelvre és fajra szakadt az emberiség, amelyek azóta gyakran szemben állnak egymással.

Milyen konkrét lépéseket tehetünk az időnként még a gyülekezeteknek is ártó faji, kulturális és nyelvi megoszlás orvoslása érdekében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: