A BŰNESET KÖVETKEZMÉNYEI

Óriási következményei lettek a bűnesetnek. Ádám és Éva engedetlensége elindította a földi élőlények harmonikus, egymással összefüggő létformájának széttöredezését. Így kezdődött el az emberek közötti egyenetlenség, széthúzás és megoszlás is, ami ma is megvan. Az összhang hiányát azonnal érzékeltette az, ahogyan a bukás következtében Ádám és Éva egyaránt mást akart hibáztatni (1Móz 3:12-13). Azóta csak romlott a helyzet.

Olvassuk el 1Móz 3:16-19 és 4:1-15 szakaszait! Mi mutat rá ezekben a versekben a bűn következményeire és arra, hogy milyen hatással volt az Isten által teremtett világra, amit addig az összhang jellemzett?

Ádám engedetlensége lett a forrása számtalan eseménynek és következménynek, amelyek idővel Isten egész teremtésére hatottak. A természet világa is szenvedni kezdett a bűn következményeitől. Az emberi kapcsolatok szintén megsínylették ezt. Kain és Ábel testvérek voltak, akiknek szeretniük kellett volna egymást, gondoskodva egymásról, de eltávolodtak, mert az egyikük a saját, önző hajlamait akarta követni az Isten által előírt istentiszteleti mód helyett. Az elidegenedés kegyetlenségbe és halálba torkollt. Kain reakciója azonban inkább Isten, mint Ábel ellen irányult. Haragudott Istenre (1Móz 4:5), a haragja pedig Ábel ellen ingerelte. Az engedetlenség tovább szabdalta az emberi kapcsolatokat.

„És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz” (1Móz 6:5). A gonoszság végül elvezetett az özönvízhez és az elképesztő pusztításhoz a teremtett világban. Isten azonban még akkor sem mondott le az emberiségről, maradékot hagyott az újrakezdéshez: Noét és a családját.

A vízözön után Isten ígéretet tett Noénak és családjának. A szivárvány az égen mindig emlékezteti majd őket gondoskodására és ígéreteire, jóságára és irgalmára (1Móz 9:12-17; Ézs 54:7-10). Isten szövetséget kötött Noéval és visszaállította eredeti tervét, hogy az emberiség családja egységes legyen, hozzá és Igéjéhez hű.

Mondjunk néhány példát arra, hogyan okoz megoszlást a bűn! Milyen döntéseket hozhatunk meg most, amelyek segítenek visszaállítani az összhangot azok között, akikre erősen hatnak a választásaink?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: