ISTEN GYERMEKEINEK EGYSÉGE

„Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által” (Gal 3:26).

„Nemigen találni két pontosan egyforma embert. Sokszínűség figyelhető meg az emberek között, éppen úgy, mint a természet világában. A különbözőség egysége Isten népének soraiban, a szeretet és a béketűrés megnyilatkozása, még ha eltérő is a beállítottságunk – ez bizonyítja, hogy Isten a bűnösök megmentéséért küldte el Fiát a világba.

A Krisztus és a tanítványai közötti egység egyikük személyiségét sem gyengíti. Egyek gondolatban, célban és jellemben, de nem személyiségükben. Az ember isteni természet részese lesz, ha Isten Lelkét veszi és törvényéhez igazodik. Krisztus élő egységre vezeti a tanítványait önmagával és az Atyával. A Szentlélek munkálkodik az ember gondolataiban, aki így teljessé lesz Krisztus Jézusban. A Krisztussal való egység az egység kötelékét hozza létre a hívők között, ami a világ előtt a legmeggyőzőbb bizonyítéka Krisztus fenséges voltának, érdemeinek, valamint annak, hogy képes elvenni bűneinket.

Nincs esélye a sötétség erőinek azokkal a hívőkkel szemben, akik úgy szeretik egymást, amint Krisztus szereti őket, akik nem hajlandók egymástól elidegenedni, harcokat kezdeni, akik összefognak, kedvesek, udvariasak, jószívűek, ápolják a szeretet által munkálkodó és a lelket megtisztító hitet. Krisztus Lelkének kell meglennie bennünk, különben nem vagyunk az Övéi!

Az egységben erő van, a megoszlásban gyengeség.

Minél szorosabb a kapcsolatunk Krisztussal, annál erősebb lesz az egységünk egymással. A nézeteltérés és az elhidegülés, az önzés és az önteltség a hatalomért küzd, a megosztott szív gyümölcse és mint ilyen, nyitott a lelkek ellenségének javaslataira. Sátán ujjong, amikor a megoszlás magvait hintheti el.

Az egységben élet van, olyan erő, amire máskülönben nem tehetünk szert” (Ellen G. White: Our Father Cares, 36. o.).

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: