Az apostolok cselekedetei

, Írta: Wilson Paroschi

Tartalom

Az evangélium győzelme
I. „…lesztek nékem tanúim...”
„…lesztek nékem tanúim...”
IZRAEL HELYREÁLLÍTÁSA
A TANÍTVÁNYOK KÜLDETÉSE
JÉZUS VISSZATÉR
FELKÉSZÜLÉS PÜNKÖSDRE
A TIZENKETTEDIK APOSTOL
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KRISZTUS ÉS AZ ÜLDÖZÖTT EGYHÁZ
II. Pünkösd
Pünkösd
A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA
A NYELVEKEN SZÓLÁS AJÁNDÉKA
PÉTER PRÉDIKÁCIÓJA
JÉZUS FELMAGASZTALÁSA
ELSŐ GYÜMÖLCSÖK
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
IFJ. HÖRÖMPŐ GERGELY: MÁTÉ
III. Élet a korai egyházban
Élet a korai egyházban
TANÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉG
A SÁNTA MEGGYÓGYÍTÁSA
AZ ELLENÁLLÁS KEZDETE
ANÁNIÁS ÉS SZAFIRA
A MÁSODIK LETARTÓZTATÁS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
MÁR KÉSZÜLÖK…
IV. Az első egyházi vezetők
Az első egyházi vezetők
A HÉT DIAKÓNUS FELSZENTELÉSE
ISTVÁN SZOLGÁLATA
A SZANHEDRIN ELŐTT
JÉZUS A MENNYEI TRÓNTEREMBEN
AZ EVANGÉLIUM TERJEDÉSE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
IFJ. BERKI ANDRÁS: AZ ÚT VÉGÉN
V. Pál megtérése
Pál megtérése
AZ EGYHÁZ ÜLDÖZŐJE
A DAMASZKUSZI ÚTON
ANÁNIÁS LÁTOGATÁSA
PÁL SZOLGÁLATÁNAK A KEZDETE
VISSZATÉRÉS JERUZSÁLEMBE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
RÉPÁSSY MÁRIA: KORUNK SZAVA
VI. Péter szolgálata
Péter szolgálata
LIDDÁBAN ÉS JOPPÉBAN
KORNÉLIUSZ OTTHONÁBAN
A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA
AZ ANTIÓKHIAI GYÜLEKEZET
HERÓDES ÜLDÖZÉSE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
C. F. MEYER: BŐSÉG
VII. Pál első misszióútja
Pál első misszióútja
SZALAMISZ ÉS PÁFOSZ
PISZIDIAI ANTIÓKHIA: 1. rész
PISZIDIAI ANTIÓKHIA: 2. rész
IKÓNIUM
LISZTRA ÉS DERBÉ
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SIMON ANDRÁS: A SZERETET EGYÉRTELMŰ
VIII. A jeruzsálemi zsinat
A jeruzsálemi zsinat
A VITATOTT KÉRDÉS
KÖRÜLMETÉLKEDÉS
A VITA
AZ APOSTOLI RENDELET
LEVÉL JERUZSÁLEMBŐL
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KERESZTURY DEZSŐ: ESTI IMÁDSÁG
IX. A második misszióút
A második misszióút
ÚJRA LISZTRÁBAN
FILIPPI
THESSZALONIKA ÉS BÉREA
PÁL ATHÉNBAN
PÁL KORINTHUSBAN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
DÉR ENDRE: JÓ VAGY, URAM!
X. A harmadik misszióút
A harmadik misszióút
EFEZUS, 1. rész
EFEZUS, 2. rész
TROÁSZ
MILÉTOSZ
TÍRUSZ ÉS CÉZÁREA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SIPOS KÁROLY: BŰNBÁNAT MÉLYÉBŐL
XI. A jeruzsálemi letartóztatás
A jeruzsálemi letartóztatás
TALÁLKOZÁS A JERUZSÁLEMI VEZETŐKKEL
LÁZONGÁS A TEMPLOMBAN
A TÖMEG ELŐTT
A SZANHEDRIN ELŐTT
PÁLT ÁTSZÁLLÍTJÁK CÉZÁREÁBA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SOMLYÓ ANDOR: CSILLAGFÉNYNÉL
XII. Cézáreai fogság
Cézáreai fogság
FÉLIX ELŐTT
FESTUS ELŐTT
AGRIPPA ELŐTT
PÁL VÉDEKEZÉSE
PÁL A VEZETŐK ELŐTT
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
R. DÁNIEL IRÉN: ÖSSZETÖRTEN
XIII. A római út
A római út
HAJÓÚT RÓMÁBA
A HAJÓTÖRÉS
MÁLTÁN
PÁL VÉGRE RÓMÁBA ÉR
AZ EVANGÉLIUM GYŐZELME
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
ISTEN TEMPLOMÁNAK ÉPÍTÉSE
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: