TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Krisztus szent megbízást adott egyházának. Valamennyi tagja legyen élő eszköz, akiken keresztül Isten közölheti a világgal kegyelme kincseit, Krisztus kikutathatatlan gazdagságát. A Megváltó leghőbb vágya, hogy képviselői legyünk, akik megismertetik a világgal az Ő Lelkét és jellemét. A világnak pedig legnagyobb szükséglete az, hogy az Üdvözítő szeretete emberek által megnyilvánuljon. Az egész menny férfiakra és nőkre vár, akik által Isten kinyilatkoztatja a kereszténység erejét” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 394. o.).

„Sokáig várt Isten arra, hogy a szolgálat lelkülete az egész gyülekezetet birtokba vehesse, és képessége szerint mindenki érte dolgozzon. Ha Isten egyházának tagjai elvégeznék kijelölt munkájukat az ínséget szenvedő bel- és külterületeken az evangéliumi megbízás teljesítésével, az egész világ hamar figyelmeztetést kapna és az Úr Jézus visszatérne a földre hatalommal és dicsőséggel” (i. m. 75. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Lukács milyen képet fest Pál hitéről az egész római út során? Milyen hatással volt a többiekre feltétel nélküli hite?

2. Pál nem veszítette el a hitét, nem mondott le küldetéséről annak ellenére sem, hogy mi mindenen ment keresztül. Rómában tovább prédikált, pedig korlátozták a szabadságát. Mit tehetünk, ha kísértést érzünk arra, hogy ne hirdessük tovább valakinek az evangéliumot?

3. Olvassuk el Róm 1:14-15 részét! Miért érezte Pál, hogy kötelessége mindenkinek hirdetni az evangéliumot? Nekünk ez vajon kevésbé kötelességünk? Gondoljuk végig ezt a mondatot: „Az legyen az életműve mindenkinek, aki Krisztus nevét vallja, hogy lelkeket ment! Tartozunk a világnak a kegyelemmel, a világossággal, amiben Isten részesített bennünket, valamint az igazság gyönyörűségével és erejével, amit felfedeztünk” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 4. köt., 53. o.)!

4. Olvassuk el újból az idézetet Ézsaiás próféta könyvéből, amit Pál felhasznált! Hogyan vonatkoztathatjuk ezt a gondolatot magunkra? Valóban nagyszerű igazságot kaptunk Istentől, de milyen lelki veszélyek leselkednek ránk, ha megkeményítjük a szívünket akár csak egyes részeivel szemben is, amelyek ütköznek a kívánságainkkal vagy a vágyainkkal?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: