AZ EVANGÉLIUM GYŐZELME

Egy meghatározott napon a zsidók nagy számban érkeztek, hogy meghallgassák, amint Pál bemutatja az evangéliumot (ApCsel 28:23).

Olvassuk el ApCsel 28:24-31 szakaszát! Pál miért idézte Ézsaiást ebben az összefüggésben?

Az Ézs 6:9-10 verseiből vett idézet azt írja le, hogy mi lesz, ha nem fogadják el az isteni üzenetet. A zsidók közül néhányan hittek neki, mások azonban nem, így a nagy vita miatt az apostolnak nem maradt más választása, ismét a pogányokhoz kellett fordulnia (ApCsel 13:46-47; 18:6).

Pál két évet várt arra, hogy a császár kihallgassa. Bár házi őrizetben volt, de akadály nélkül hirdethette az evangéliumot azoknak, akik felkeresték. Az apostolok cselekedetei utolsó jelenete az evangélium győzelmét hangsúlyozza, mert se zsidó, se római erő nem állhatott a terjedése útjába.

Nem egyértelmű, hogy Lukács miért itt fejezi be a könyvét. Ugyanis bizonyított, hogy az ellene felhozott vád gyengesége miatt Pál kiszabadult a fogságából, majd egy újabb misszióútra indult, később azonban ismét Rómába vitték, ahol aztán kivégezték (2Tim 4:6-8). Talán az lehetett Lukács írói szándéka, hogy kifejezze: mivel az üzenet eljutott a távoli Rómába, az evangéliumot már hirdették „a földnek mind végső határáig” (ApCsel 1:8).

„Hosszú és igazságtalan fogsága alatt Pál türelme és derűje, bátorsága és hite állandó prédikáció volt. Lelkülete, mely eltért a világ lelkületéről, bizonyította, hogy a földinél magasabb hatalom volt vele. Példaadása nagyobb buzgóságra késztette a keresztényeket, mint az ügy képviselőit a nyilvános munkában, amelyből Pál ki lett zárva. Ily módon volt az apostol bilincse befolyással, hogy amikor erejét és használhatóságát látszólag gátolták, és minden arra mutatott, hogy a legkevesebbet teheti, akkor gyűjtött be kévéket Krisztus számára oly területről, mely teljesen lehetetlennek látszott” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 305. o.).

Az egyház küldetésének nézőpontjából viszont azt lehet mondani, hogy Az apostolok cselekedetei – vagy az evangéliumi üzenet terjedésének történelme – még nem ért véget, és itt kerülünk mindannyian a képbe. Az évszázadok során még számos, drámai fejezetet írtak hozzá, időnként Isten hűséges tanúinak a vérével. Most rajtunk a sor, hogy egy újabb fejezetet tegyünk hozzá, reményeink szerint az utolsót, és teljesen bevégezzük a küldetést, amit Jézus a tanítványaira bízott – „és akkor jön el a vég” (Mt 24:14, RÚF).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: