A HAJÓTÖRÉS

Amikor Pál másodjára avatkozott be a történetbe, biztosította a fedélzeten tartózkodókat – mind a kétszázhetvenhat embert (ApCsel 27:37) –, hogy bár nem minden alakul majd kedvezően, nem lesznek áldozatok, csak a hajó fog elsüllyedni (ApCsel 27:22). Az apostol szavai tizennégy nap múlva be is teljesedtek. Míg rettenetes viharban voltak és sodródtak, a matrózok érezték, hogy a szárazföld közelében lehetnek, mert talán hallották, amint a hullámok megtörnek a sziklákon (ApCsel 27:27). A nagy robajlást hallva négy vasmacskát eresztettek le a hajó hátuljából, hogy csökkentsék a sebességet. Tartottak ugyanis attól, hogy a part menti sziklákhoz csapódnak. Közben kétségbeesetten könyörögtek az isteneiknek, hogy minél előbb virradjon meg (ApCsel 27:28-29).

Olvassuk el ApCsel 27:30-44 verseit! Milyen tanulságokat szűrhetünk le ebből a történetből?

Az út kezdetén a százados jól bánt Pállal, de akkor még nem volt rá oka, hogy hallgasson a hajózási tanácsaira. Két héttel később azonban már más volt a helyzet. Az apostol kivívta a százados tiszteletét a hajótöréssel kapcsolatos prófétai kijelentése miatt (ApCsel 27:21-26), ami hamarosan be is teljesedett.

Pál bátorította a fedélzeten lévőket, hogy egyenek, különben nem lesz erejük úszni és nem érnek ki a partra. Az isteni gondviselés nem feltétlenül mentesít bennünket a kötelezettségeink alól. „Az egész beszámoló szépen egyensúlyba hozza, hogy Isten gondot viselt a biztonságukról, ugyanakkor az emberek is erőfeszítéseket tettek ezért” (David J. Williams: Acts. Grand Rapids, 1990, Baker, 438. o.).

Közeledett a reggel, a matrózok pedig megpillantották a szárazföldet. Egy öbölbe jutottak és a partra akarták vinni a hajót, ami viszont nem jutott el odáig. Zátonyra futott és a hullámok erejétől kettétört. A katonák azt tervezték, hogy megölik a foglyokat, nehogy elmenekülhessenek, azonban a százados ezt megakadályozta, legfőképpen Pál miatt. Végül egyetlen élet sem veszett el, ahogyan azt Isten megígérte.

Mit árul el Pál bizonyságtevésének és jellemének erejéről az, hogy a százados megtiltotta a katonáinak a foglyok megölését, mert életben akarta tartani az apostolt?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: