TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Vajon Agrippa visszagondolt családja történelmére és hiábavaló próbálkozásaikra, amelyekkel éppen azt támadták, akiről Pál prédikált? Gondolt-e dédapjára, Heródesre és az ártatlan gyermekek lemészárlására Betlehemben? Vagy nagybátyjára, Antipasra és Keresztelő János meggyilkolására? Vajon eszébe jutott az apja, I. Agrippa és Jakab apostol mártírhalála? Az ezekre a királyokra gyorsan lesújtó csapásokban vajon észrevette-e Isten nemtetszésének a jelét a bűnök miatt, amelyeket szolgái ellen elkövettek? Eszébe juttatta-e aznap Agrippának a pompa és a látványosság azt az időt, amikor az apja, aki nálánál nagyobb király volt, szintén abban a városban, csillogó palástban hallgatta, amint az emberek istenként köszöntik? Vajon elfeledte már, hogy mielőtt az őt csodálók kiáltásai elhallgattak, hirtelen rettenetes harag csapott le az öntelt uralkodóra? Valami átfutott ezekből Agrippa gondolatain, ám hiúságának tetszett a káprázatos látvány, ezért a büszkeség és a gőg elhessegette a nemesebb gondolatokat” (Ellen G. White megjegyzése: The SDA Bible Commentary. 6. köt., 1066-1067. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Beszélgessünk a csoportban arról, hogy Pál a császárhoz fellebbezett! Jól döntött (vö. ApCsel 25:25; 26:31-32)? Mennyire hozhatunk stratégiai döntéseket a védelmünk érdekében, ahelyett, hogy teljesen Isten kezébe helyeznénk magunkat?

2. Gondolkodjunk el Pál kijelentésén: „Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt” (ApCsel 26:19, RÚF). Mit árul ez el Pálról? Keresztényként mennyire vagyunk hűségesek a missziós elhívásunkhoz (1Pt 2:9-10)?

3. Pál az embereket tartotta a legfontosabbnak, nem a számokat. Utolsó cézáreai kihallgatása során azt mondta, szeretné, hogy ők is hozzá hasonlóvá váljanak, vagyis hogy Isten kegyelme megmentse őket (ApCsel 26:29). A saját szabadságánál jobban kívánta az üdvösségüket. Mit tanulhatunk a példájából? Mennyire vagyunk készek áldozatot hozni az evangélium terjedéséért?

4. Agrippának lehetősége adódott közvetlenül Pál szájából hallani az evangélium üzenetét, mégis elutasította azt. Vigyázzunk, nehogy elszalasszuk az előttünk álló nagyszerű lehetőségeket! Hogyan hangolódhatunk mindig rá a valóságra?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: