PÁL A VEZETŐK ELŐTT

Noha Pál Agrippához beszélt, Festus válaszolt elsőnek, amint azt ApCsel 26:24 versében is láthatjuk. Festus nem látott volna problémát abban, ha Pál a lélek halhatatlanságáról beszél, de még az ókori görögök és a rómaiak is tudták, hogy a halhatatlanság és a feltámadás gondolata nem illik egymáshoz, így megtartották az elsőt és elutasították az utóbbit. Ezért mondja másutt Pál, hogy az evangélium bolondság a pogányoknak (1Kor 1:23). Pál tiszteletteljesen megvédte gondolatainak józanságát, és Agrippához fordult, egy zsidóhoz, aki nem csupán értette mondandóját, hanem meg is erősíthette, hogy az általa elmondottak megegyeznek a héber próféták üzeneteivel (ApCsel 26:25-26).

Olvassuk el ApCsel 26:27-28 részét! Mit felelt Pál kérdésére Agrippa?

Pál kérdése nehéz helyzetbe hozta Agrippát. Zsidóként sosem tagadta volna meg a Szentírásban való hitét, másrészt viszont ha egyetért Pállal, nem lenne más választása, mint Messiásként elfogadni Jézust. Válaszával Agrippa ügyesen kivágta magát a logikai csapdából: „Ilyen gyorsan ráveszel, hogy keresztény legyek?” Így írja az egyik angol fordítás, ami jobban visszaadja az eredeti görög mondatot, mint az, hogy „Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek” (ApCsel 26:28). Pál válasza az evangélium iránti elköteleződés tiszteletre méltó mértékét mutatja: „Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb, nemcsak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül” (ApCsel 26:29, RÚF). Kihallgatásakor utolsó szavaival az apostol nem a szabadságáért könyörgött, hogy olyan szabad lehessen, mint akik hallgatják. Inkább azt kívánta, hogy ők is hozzá hasonlóak legyenek, csak bilincsek nélkül. Pált jobban foglalkoztatta missziós lelkesedése, mint a saját épsége.

Olvassuk el ApCsel 26:30-32 szakaszát! Hogyan fejezte ki Agrippa, hogy meg van győződve Pál ártatlanságáról?

Festusnak csak abban volt szüksége Agrippa segítségére, hogy megírja a jelentését (ApCsel 25:25-27). Már hivatalosan engedélyezte Pálnak, hogy a császárhoz fellebbezzen (ApCsel 25:12), tehát a fogoly már nem tartozott a helytartó hatáskörébe.

Olvassuk el ApCsel 26:24-28 verseit! Végül mire hivatkozott Pál, és mi legyen mindig a legfőbb tekintély számunkra a hit dolgait illetően?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: