FESTUS ELŐTT

Félix két évig tartotta fogságban az apostolt, hogy elnyerje a zsidók tetszését. Ezek után Porcius Festus lett Júdea helytartója (ApCsel 24:27), aki Kr. u. 60-62 között kormányzott.

Olvassuk el ApCsel 25:1-5 részét! Ezek szerint milyen gyűlöletet ébreszthet az igazság azokban, akik nem hajlandóak elfogadni?

A vezetők nem akarták megint a sorsra bízni magukat, talán azért, mert már egyszer nem sikerült meggyőzni Félixet a Pál elleni vádakról. Festus első jeruzsálemi útján egy szívességet kértek tőle: változtasson az igazságszolgáltatás menetén és újra adja át nekik Pált, mert a Szanhedrinben, a zsidó törvények szerint akartak ítélkezni felette.

A kéréssel viszont a valódi szándékukat leplezték: meg akarták ölni Pált. Festus kész volt újratárgyalni az ügyet, de azt mondta, hogy a kihallgatásra Cézáreában fog sor kerülni, nem Jeruzsálemben. Ez azt jelentette, hogy a római jog szerint járnak el Pállal szemben.

Amint Festus ismét Cézáreába ért, összehívta a tanácsot, Pál ellenfelei pedig előadták vádjaikat (ApCsel 25:7). Lukács ez alkalommal nem ismételte meg a felhozott pontokat, de Pál válaszából ítélve (ApCsel 25:8) azt láthatjuk, hogy hasonlítottak a két évvel korábbiakra. Talán még jobban kiemelték az apostol felbujtói szerepét, mint aki nagyobb veszélyt jelent a birodalomra nézve.

Olvassuk el ApCsel 25:9-12 szakaszát! Hogyan reagált Pál, amikor megérezte, hogy Festus politikai célokra kívánja felhasználni őt?

Festus hasonló politikai stratégiát követett, mint Félix (ApCsel 24:27). Nem szerette volna már kormányzása elején elveszíteni a zsidók támogatását azzal, hogy ártatlannak nyilvánítja Pált. Így fontolgatta, hogy teljesíti az eredeti kérésüket és átadja az apostolt, hadd folytassa le a Szanhedrin az eljárást Jeruzsálemben.

Ez viszont elfogadhatatlan volt Pál számára, mert tudta, hogy nem bánnának vele igazságosan, amint az ellenségei szeszélyére bíznák. Ezért római jogaira hivatkozva követelte, hogy római törvényszék előtt ítélkezzenek felette. Mivel nem látott más kiutat a kényes helyzetből, úgy döntött, a római igazságszolgáltatás legmagasabb fokához, magához a császárhoz fellebbez.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: