PÁLT ÁTSZÁLLÍTJÁK CÉZÁREÁBA

Volt egy csoport, akik eltervezték: rajtaütnek Pálon és megölik, miután csalódottan vették tudomásul, hogy törvényes úton nem sikerült megszabadulniuk tőle.

Olvassuk el ApCsel 23:12-17 szakaszát! Milyen tervet eszeltek ki, és az hogyan hiúsult meg? Ezek szerint mennyire lelkesedhetnek emberek rossz dolgokért?

Az is mutatja, milyen gyűlölettel viseltettek az apostolok iránt Jeruzsálemben, hogy több mint negyven zsidó szövetkezett Pál ellen, kötelezve magát esküvel. Lukács nem árulja el, pontosan kik voltak, de nyilván szélsőségesek lehettek, akik bármire készen álltak, hogy a zsidó hitet megvédjék az állítólagos árulóktól és ellenségektől. Gyakori jelenség volt az I. századbeli Júdeában és környékén az efféle vallási fanatizmus, amivel forradalmi és nemzeti buzgalom is együtt járt.

Viszont Isten gondviselése folytán a hír eljutott Pál unokaöccsének a fülébe. Kár, hogy szinte semmit nem tudunk az apostol családjáról, de úgy tűnik, volt egy nővére, akivel együtt nőttek fel Jeruzsálemben (ApCsel 22:3) és aki később ott ment férjhez. Legalább egy fia született. Pál unokaöccse akkor tizenéves lehetett, erre utal a kicsinyítő neaniskos szó (ApCsel 23:18, 22) és az, hogy „kezénél fogva” (ApCsel 23:19) ragadták meg. A fiú meg tudta látogatni a börtönben Pált és elmondta neki, mi történt.

Olvassuk el ApCsel 23:26-30 verseit! Milyen üzenetet küldött Lysias parancsnok Félix kormányzónak Pálról?

A levélből Félix tárgyilagos képet kapott a helyzetről. Ez is mutatja, hogy mit nyert Pál a római polgársága miatt. A római jogrendszer teljes mértékben védte az állampolgárait, akiknek például arra is volt joguk, hogy megjelenjenek a bíróság előtt és megvédjék magukat (ApCsel 25:16) vagy fellebbezhettek a császárhoz, ha igazságtalan eljárás folyt ellenük (ApCsel 25:10-11). Félix törvényesen járt el Pál esetében, akármilyen is volt a híre. Az első kihallgatása után azt az utasítást adta, hogy tartsák őrizet alatt, míg meg nem érkeznek a vádolói.

Gondolkodjunk el Isten gondviseléséről Pál életében! Milyen gyakran adtunk hálát alázatosan Isten gondviseléséért, függetlenül attól, hogy éppen milyen próbákon és szenvedéseken mentünk át?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: