A SZANHEDRIN ELŐTT

Amikor a római parancsnok felismerte, hogy Pál nem jelent veszélyt a birodalom számára, azaz a zsidók belső vitáival kapcsolatos az ügye, kérte a Szanhedrint, folytassák ők az eljárást (ApCsel 22:30; 23:29).

Olvassuk el ApCsel 23:1-5 verseit! Hogyan kezdte meg Pál a Szanhedrin előtti védőbeszédét?

Pált a bevezető mondata után szájon vágták, talán azért, mert fogoly létére az Úrra hivatkozott, ami istenkáromlásnak tűnt. Hirtelen reakciója bepillantást enged jellemébe. Lehet, hogy Jézusnak a képmutató farizeusokra vonatkozó kárhoztatását ismételte Mt 23:27 verséből, amikor azt mondta a főpapnak, hogy „kimeszelt fal” (ApCsel 23:3). Viszont mivel nem igazán tudta, hogy a főpaphoz szól, ebből arra is lehet következtetni, hogy rossz volt a látása.

Olvassuk el ApCsel 23:6-10 részét! Hogyan próbálta meg Pál leleményesen megakasztani az eljárást?

A Szanhedrin szadduceusokból és farizeusokból állt, akik több kérdésben szemben álltak egymással, így a tantétel kérdésében is. Például a szadduceusok, akik szerint a kánonba csak Mózes öt könyve (a Tóra) tartozott bele, nem hittek a halottak feltámadásában (Mt 22:23-32). Pál állítása (ApCsel 23:6) viszont nem csupán ügyes taktika volt, hogy zavart keltsen a Szanhedrinben. Mivel megtérésének és apostoli szolgálatának alapja a feltámadt Jézussal való találkozása volt a damaszkuszi úton, éppen a feltámadás hite miatt tartottak ítéletet felette (ApCsel 24:20-21; 26:6-8). Semmi mással nem lehet magyarázni, hogyan válhatott a korábbi buzgó énjéből azzá, aki akkor volt. Amennyiben Jézus nem támadt fel a halálból, az ő szolgálata is értelmetlen lett volna, amivel ő maga is tisztában volt (1Kor 15:14-17).

Aznap éjjel, amikor Pált a római erődben őrizték, az Úr megjelent neki, hogy bátorítsa: „Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned” (ApCsel 23:11, RÚF). Az adott körülmények között ez az ígéret kifejezetten sokat jelenthetett Pálnak. Valóra válik régi álma, Rómában prédikálhat (ApCsel 19:21; Róm 1:13-15; 15:22-29).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: