A TÖMEG ELŐTT

ApCsel 21:37-40 része beszéli el, hogy mi történt ezután. Pál, miközben a római erődbe vitték kihallgatásra, engedélyt kért a parancsnoktól, hogy szóljon az emberekhez, akik még mindig őrjöngve követelték a halálát.

A parancsnok azt hitte, hogy Pál egy bizonyos egyiptomi zsidó, aki három éve lázadást szított Jeruzsálemben a római megszállás ellen, ugyanis görögül szólt hozzá. Azt a felkelést leverték a római csapatok, sok követőjét megölték vagy letartóztatták, az egyiptomi azonban elszökött.

Miután az apostol elmondta, hogy Tárzuszból és nem Egyiptomból származik, felszólalhatott. Beszédében nem felelt részletesen az ellene felhozott vádakra (ApCsel 21:28), hanem megtérése történetét ismertette. Külön felhívta a figyelmet a judaizmus iránti rajongására, meg arra, hogy üldözte Jézus követőit. Amikor azonban az Úr megjelent neki, nem volt más választása, mint követni Őt. Ezzel magyarázta életének teljes irányváltozását és elhívását a pogányok közötti prédikálásra. A saját tapasztalatairól, tetteinek indokáról számolt be, és nem bocsátkozott teológiai vitába.

Olvassuk el ApCsel 22:22-29 szakaszát! Hogyan fogadta a csőcselék Pál állítását, miszerint ő a pogányok apostola?

Nem lett jó következménye annak, hogy Pál beszédet tartott. A tömeg ismét felbőszült, amikor a pogányok iránti elköteleződésére utalt, mert úgy tűnt, hogy megerősíti az ellene felhozott vádakat (ApCsel 21:28).

Valószínűleg nem mindent értett a római parancsok abból, amit Pál mondott, ezért úgy döntött, hogy megkorbácsoltatja. Viszont az apostol római állampolgársággal is rendelkezett, amellett, hogy zsidó származású volt (Fil 3:5), és amikor ezt megemlítette, a parancsnoknak meg kellett hátrálnia. Nem vethetett alá ilyen kínzásnak egy római polgárt.

Olvassuk el Pál beszédét (ApCsel 22:1-21)! Miből látjuk, hogy Pál prédikált a zsidóknak is, miközben önmagát védte? Miért mondta el a megtérési történetét? Miért lehet igen erős az ilyen történetek hatása?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: