TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Az evangélium tanítójának sikere újból felingerelte a zsidók haragját. Mindenhonnan jöttek a hírek az új tan terjedéséről, mely által a zsidók szabaddá lettek a ceremoniális törvény rítusainak megtartásától, ugyanakkor a pogányok Ábrahám gyermekeiként a zsidókkal egyenlő kiváltságot kaptak… [Pál] Világos kijelentését, hogy „...nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség...” (Kol 3:11), ellenségei vakmerő istenkáromlásnak tekintették, és elhatározták, hogy elnémítják” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 256. o.).

„Még saját hittestvéreinek részvétére és támogatására sem számíthatott. A megtéretlen zsidók, akik oly szorosan a nyomában voltak, nem mulasztották el, hogy személyesen, valamint levélben a legkedvezőtlenebb híreket terjesszék róla és munkájáról Jeruzsálemben. Néhány apostol és vén is igaznak fogadta el e híreket, anélkül, hogy megkísérelték volna megcáfolni azokat vagy kinyilvánítani, hogy nem értenek egyet a rossz hírekkel” (i. m. 261-262. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA:

1. Keresztelő János korábbi követője volt az a tizenkét tanítvány, akikkel Pál Efezusban találkozott, de közben már Jézus tanítványai lettek (ApCsel 19:1-7). Miért lehet ezzel a szakasszal érvelni amellett, hogy kérjük a más felekezetekből az adventista hithez csatlakozó keresztények újrakeresztelését, akiket korábban már alámerítettek? Van jelentősége annak, hogy Apollóst nem keresztelték újra?

2. Gondoljunk bele Pál helyzetébe! Saját honfitársai utasították el, akik nem hittek Jézusban. Még a Jézusban hívő zsidók közül is sokan gyanakodva, sőt bizalmatlanul tekintettek rá, mert úgy gondolták, hogy „útjelzőket” mozdított el. Sok pogány gyűlölte az általa hirdetett evangéliumot. Mégis miért tartott ki Pál minden ellenállás ellenére? Mit tanulhatunk meg a történetéből?

3. Gondoljunk egyéb érvekre, amelyekkel az emberek azt próbálják bizonygatni, hogy a szombat szerepét átvette a vasárnap vagy a nyugalomnap már nem kötelező érvényű! Hogyan válaszolnánk ezekre, méghozzá úgy, hogy bemutassuk: a szombatünneplés nem törvényeskedés, mint ahogy a többi kilenc parancsolat betartása sem az? Vagyis hittel engedelmeskedünk, miközben tudjuk, hogy mi az üdvösségünk egyetlen reménye.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: