MILÉTOSZ

Jeruzsálembe menet Pál ismét megállt, ez alkalommal Milétoszban, ahol az efezusi gyülekezetvezetőknek elmondhatta búcsúüzenetét.

Olvassuk el ApCsel 20:15-27 verseit! Mire helyezte Pál a hangsúlyt üzenete bevezető szakaszában?

Mivel az apostol már egy újabb utat tervezgetett, Róma és Hispánia érintésével (Róm 15:22-29), nem hitte, hogy valaha visszatér Ázsiába. Beszédét az Efezusban eltöltött évek beszámolójával kezdte. Nemcsak a múltról szólt, azaz arról, hogyan élt az efezusiak között, hanem a jövőről is, mert tartott attól, ami Jeruzsálemben történhet vele.

Nem volt alaptalan a félelme. A jeruzsálemi gyülekezet gyanakvással, ha nem is ellenségesen tekintett rá a múltbeli üldözése és az általa hirdetett körülmetéléstől mentes evangélium miatt (ApCsel 21:20-26). A zsidó hatóságok szemében áruló volt, aki hátat fordított vallási hagyományaiknak (ApCsel 23:1-2). Az I. század közepe táján forradalmi és nacionalista eszmék keringtek Júdeában, főként az igazságtalan római kormányzás miatt. Ez a légkör a zsidó társadalom minden részét áthatotta, még talán a gyülekezetet is. Ezért Pál, az egykori farizeus hírhedtté vált a pogányok közötti tevékenykedése okán (ApCsel 21:27-36).

Az apostol több dolog miatt is aggódott. ApCsel 20:28-31 szakaszában arra összpontosít, hogy az efezusi gyülekezet vezetői hogyan kezeljék a hamis tanítókat, akiket gonosz farkasokhoz hasonlított, mert rossz irányba akarják terelni, meg akarják rontani a nyájat. Tehát már az egyházban és a legkorábbi időkben is valóságos veszélyt jelentettek a hamis tanítók. Ahogy Salamon mondta máskor, más környezetben: „nincs új dolog a nap alatt” (Préd 1:9). A keresztény egyház történelme megmutatja, milyen hihetetlen károkat okoztak az egyháznak a hamis tanítók. Ez a probléma egészen a végidőig megmarad (2Tim 4:3).

Nem kérdés, hogy Pált sok minden foglalkoztatta és aggasztotta, mégsem ingott meg hűsége és szorgalma.

Olvassuk el 2Kor 4:8-14 részét! Az apostol szavaiból mit tudunk magunkra nézve alkalmazni, főként a próbák idején? Miben volt a legfőbb bizalma?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: