MILÉTOSZ

Jeruzsálembe menet Pál ismét megállt, ez alkalommal Milétoszban, ahol az efezusi gyülekezetvezetőknek elmondhatta búcsúüzenetét.

Olvassuk el ApCsel 20:15-27 verseit! Mire helyezte Pál a hangsúlyt üzenete bevezető szakaszában?

Mivel az apostol már egy újabb utat tervezgetett, Róma és Hispánia érintésével (Róm 15:22-29), nem hitte, hogy valaha visszatér Ázsiába. Beszédét az Efezusban eltöltött évek beszámolójával kezdte. Nemcsak a múltról szólt, azaz arról, hogyan élt az efezusiak között, hanem a jövőről is, mert tartott attól, ami Jeruzsálemben történhet vele.

Nem volt alaptalan a félelme. A jeruzsálemi gyülekezet gyanakvással, ha nem is ellenségesen tekintett rá a múltbeli üldözése és az általa hirdetett körülmetéléstől mentes evangélium miatt (ApCsel 21:20-26). A zsidó hatóságok szemében áruló volt, aki hátat fordított vallási hagyományaiknak (ApCsel 23:1-2). Az I. század közepe táján forradalmi és nacionalista eszmék keringtek Júdeában, főként az igazságtalan római kormányzás miatt. Ez a légkör a zsidó társadalom minden részét áthatotta, még talán a gyülekezetet is. Ezért Pál, az egykori farizeus hírhedtté vált a pogányok közötti tevékenykedése okán (ApCsel 21:27-36).

Az apostol több dolog miatt is aggódott. ApCsel 20:28-31 szakaszában arra összpontosít, hogy az efezusi gyülekezet vezetői hogyan kezeljék a hamis tanítókat, akiket gonosz farkasokhoz hasonlított, mert rossz irányba akarják terelni, meg akarják rontani a nyájat. Tehát már az egyházban és a legkorábbi időkben is valóságos veszélyt jelentettek a hamis tanítók. Ahogy Salamon mondta máskor, más környezetben: „nincs új dolog a nap alatt” (Préd 1:9). A keresztény egyház történelme megmutatja, milyen hihetetlen károkat okoztak az egyháznak a hamis tanítók. Ez a probléma egészen a végidőig megmarad (2Tim 4:3).

Nem kérdés, hogy Pált sok minden foglalkoztatta és aggasztotta, mégsem ingott meg hűsége és szorgalma.

Olvassuk el 2Kor 4:8-14 részét! Az apostol szavaiból mit tudunk magunkra nézve alkalmazni, főként a próbák idején? Miben volt a legfőbb bizalma?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: