TROÁSZ

Pál a lázongás után (ApCsel 19:23-40) úgy döntött, hogy elhagyja Efezust. Hosszú kitérőt tett Makedóniába és Akhájába, ahelyett, hogy egyenesen Jeruzsálem felé tartott volna (ApCsel 20:1-3). Útján a pogány gyülekezetek néhány képviselője is elkísérte (ApCsel 20:4).

Olvassuk el ApCsel 20:7-12 szakaszát! Mi a téves abban a gyakran hallott érvben, ami szerint e versek bizonyítják, hogy a nyugalomnap átkerült vasárnapra?

Pál troászi megállója egy gyülekezeti találkozóval végződött a „hétnek első napján” (ApCsel 20:7). A „kenyér megszegésére” gyűltek össze. Ez talán az úrvacsorára utal, amit a jeruzsálemi gyülekezet korai napjaitól kezdve gyakran összekapcsoltak közös étkezésekkel (ApCsel 2:42, 46). Nem zárja ki ennek lehetőségét az, hogy nem találunk említést sem pohárról, sem imádságról. Gyakran próbálják ezzel a történettel bizonyítani, hogy Pál korában már – legalább a pogány gyülekezetekben – a vasárnap felváltotta a szombatot az istentisztelet napjaként.

Mielőtt azonban ilyet állítanánk, szükséges pontosítani, hogy melyik napon történt a találkozó és mi volt a célja. A lámpásokra tett utalás (ApCsel 20:8) és az, hogy Pál prédikációja éjfélig tartott (ApCsel 20:7), majd pedig pirkadatig (ApCsel 20:11), nem is beszélve Eutikhus mély álmáról (ApCsel 20:9), mind egyértelművé teszi: éjszakai összejövetelről volt szó.

A kérdés viszont az, hogy a vasárnap előtti vagy utáni éjszaka történt mindez? A válasz attól függ, hogy Lukács az időszámításnak melyik rendszerét alkalmazza, a zsidó számítást, napnyugtától napnyugtáig vagy a rómait, éjféltől éjfélig. Az előbbi esetben szombat éjszaka, az utóbbiban pedig vasárnap éjszaka volt. Mindenesetre ApCsel 20:7-12 részének szövegkörnyezete arra utal, hogy még ha vasárnap este történt is a találkozó, nem általános gyülekezeti összejövetel volt, hanem egy rendkívüli alkalom, mivel Pál az azt követő reggel készült útnak indulni. Nehéz volna ezzel az elszigetelt és kivételes történettel alátámasztani a vasárnapünneplést, valójában nem is lehet.

Időzzünk még el a szombatünneplés érvényességét alátámasztó érveknél! Hogyan erősítik a bibliai bizonyítékok a hetednapi adventista keresztény identitásunkat és azt, hogy hirdetnünk kell a világnak a hármas angyali üzenetet?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: