TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Akik ma népszerűtlen igazságot tanítanak, ne kedvetlenedjenek el, ha a magukat keresztényeknek vallóktól olykor kedvezőtlen fogadtatásban részesülnek, mint amilyenben Pálnak és munkatársainak is részük volt azoktól, akik között dolgoztak. A kereszt hírnökei éberen és imádságos lelkülettel vértezzék fel magukat, és mindig Jézus nevében dolgozva, hittel, bátorsággal menjenek előre” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 152-153. o.).

„Ha a föld történelmének utolsó napjaiban azok, akiknek vizsgálandó igazságot hirdetnek, a béreabeliek példáját követnék és az Írásokat naponta kutatnák, összehasonlítva Isten szavával a nekik hozott üzenetet, ott ma – ahol most viszonylag kevesen vannak –, Isten törvényének előírásaihoz nagyobb számban volnának hűségesek… Mindenki a kapott világosság szerint lesz megítélve. Az Úr elküldi követeit a megváltás üzenetével, és akik hallják, felelősek azért, ahogyan szolgáinak szavát kezelik. Azok, akik őszintén keresik az igazságot, Isten Igéjének fényében gondosan meg fogják vizsgálni a nekik bemutatott tant” (i. m. 154-155. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. A hétfői tanulmány utolsó bekezdésével kapcsolatban beszéljük meg az osztályban a következő állítást: „Alaposabban fel kell készülniük a keresztelendőknek… Egyértelművé kell tenni a keresztényi élet elveit azok előtt, akik újonnan csatlakoztak az igazsághoz” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. köt., 91-92. o.)!

2. Olvassuk el ApCsel 17:32-34 verseit! Mit tanulhatunk abból a háromféle reakcióból, ahogyan Pál athéni üzenetét fogadták? „1) Néhányan gúnyolódtak. Csodálkoztak a különös zsidó férfi szenvedélyességén. Lehet gúnyolódni az életen, de aki ezt teszi, idővel rájön, hogy a komédia tragédiába fog torkollni. 2) Némelyek halogatták a döntést. Az a legveszélyesebb, ha az ember rájön, milyen könnyű azt mondani, hogy majd holnap. 3) Voltak, aki hittek. A bölcs ember tudja, hogy csak a bolond utasítja vissza Isten ajánlatát” (William Barclay: The Acts of the Apostles. Átdolgozott kiadás. Philadelphia, 1976, Westminster, 133. o.).

3. Pál idézett egy pogány írótól (ApCsel 17:28), mert így akarta megértetni az üzenetét az athéniakkal. Hasznos lehet ilyen forrásokat használni? És milyen veszélyei lehetnek ennek?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: