PÁL KORINTHUSBAN

ApCsel 18:1-11 Pál korinthusi tapasztalatairól szól. Az apostol másfél évig maradt ott. Akvila és Priszcilla örökre a barátai lettek (Róm 16:3; 2Tim 4:19). A beszámoló szerint már keresztények voltak, mielőtt Pál Korin­thusba ért, akkor mehettek oda, amikor Claudius császár kiűzte a zsidókat Rómából. Suetonius római történész írásából arra következtetünk, hogy a kitoloncolás a „Krisztus” nevét valló zsidó közösség miatti zavargásokhoz kötődik (Claudius, 25.4). Ez talán annak lett a következménye, hogy a helyi zsidó hívők hirdették az evangéliumot, Akvila és Priszcilla pedig valószínűleg szintén köztük volt. Mindenesetre Pál ugyanazt a hitet vallotta és szintén zsidó háttérből jött, mint új barátai, ráadásul a mesterségük is megegyezett.

Olvassuk el ApCsel 18:4-17 szakaszát! Milyen eredmény kísérte Pál misszionáriusi tevékenységét Korinthusban?

A makedón gyülekezetekből érkező Silás és Timótheus anyagi támogatást hozott (2Kor 11:8-9), aminek köszönhetően Pál teljes mértékben a prédikálásnak szentelhette az idejét. A vezérelve volt, hogy a szolgálata során a saját keresetéből kellett élnie, bár ő tanította ezt is: „akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek” (1Kor 9:14, RÚF).

A páli üzenettel való zsidó szembenállás ellenére a zsidók közül is többen hitre jutottak, mint ahogy Isten pogány követői közül is. A megtértek közé tartozott Kriszpusz, a zsinagóga vezetője és a teljes háza népe. Több korinthusi is hitt és megkeresztelkedett. A zsidók között elég feszült volt a helyzet, ahogy a következő történet is mutatja (ApCsel 18:12-17), ezért Pál hamarosan el akarta hagyni Korinthust, de Isten egy éjszakai látomásban maradásra bátorította (ApCsel 18:9-11).

Antiókhiába visszatérve Pál magával vitte Akvilát és Priszcillát, akiket aztán Efezusban hagyott. Ő is ottmaradt pár napig, mielőtt folytatta az útját. Ez idő alatt lehetősége volt prédikálni a helyi zsinagógában, és a kedvező fogadtatásra való tekintettel megígérte, hogy visszatér, ha Isten is úgy akarja (ApCsel 18:18-21). Ez meg is történt a következő útja során.

Pált elcsüggesztette az, ahogyan fogadták, ezért szüksége volt az Úr bátorítására az ott élők üdvössége felől. Mit tanulhatunk abból, amit az Úr Pálnak mondott (ApCsel 18:10), ha mi is hasonlóan érzünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: