THESSZALONIKA ÉS BÉREA

Miután Pál és Silás kiszabadult a börtönből, Filippibe indultak (ApCsel 16:35-40). Onnan Pál és társai egyből Makedónia fővárosába, Thesszalonikába mentek.

Olvassuk el ApCsel 17:1-9 verseit! Hogyan fogadták a thesszalonikai zsidók Pál sikeres prédikálását a pogányok között?

Pál ismét a zsinagógát kereste, ahol hirdethette az evangéliumot. Sok hívő görögöt és nem kevés előkelő nőt győzött meg az üzenete. Külön csoportot alkothattak ezek a megtértek, akik „Pálhoz és Siláshoz” csatlakoztak (ApCsel 17:4), és a zsinagógán kívül találkozhattak, feltehetően Jáson házában.

Féltékenységtől fűtve az ellenfeleik lázadást szítottak. Céljuk az volt, hogy Pált és Silást – a szöveg itt nem említi Timótheust – a városi gyűlés elé vigyék és megvádolják. Nem találták meg a misszionáriusokat, ezért Jásont és még néhány új hívőt hurcoltak a helyi hatóságokhoz azzal a váddal, hogy politikai lázítókat bújtatnak.

Olvassuk el ApCsel 17:10-15 verseit! Hogyan fogadták az üzenetet a béreai zsidók a thesszalonikaikhoz képest?

Az eugenēs kifejezés (ApCsel 17:11) eredetileg azt jelentette, hogy „előkelő” vagy „nemesi származású”, de később általánosabban inkább úgy értették, hogy „józan gondolkodású”. Nagy valószínűséggel itt is ez a helyzet. A béreai zsidókat nemcsak azért dicsérték, mert egyetértettek Pállal és Silással, hanem mert készek voltak tanulmányozni a Szentírást és naponta megvizsgálni, hogy helyes volt-e az, amit a misszionáriusok mondtak. Felületes és tiszavirág életű a hitünk, ha csupán érzelmi alapon válaszolunk az evangéliumra, de nem társul hozzá a szükséges értelmi meggyőződés.

Ám rövid időn belül üldözés szakította félbe Pál termékeny béreai szolgálatát, így tovább kellett haladnia dél felé, Athénba.

Mikor volt utoljára, hogy alaposan tanulmányoztuk a Szentírást, mert meg akartuk tudni: igaz-e, amit mond?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: