FILIPPI

Pál a társaival Makedóniába érve Filippibe utazott, ahol megalapították Európa első keresztény gyülekezetét.

Olvassuk el ApCsel 16:11-24 szakaszát! Hová mentek a misszionáriusok szombaton és miért? Végül mi történt ott velük?

Amikor Pál megérkezett egy városba, szombaton felkereste a helyi zsinagógát, hogy bizonyságot tehessen a zsidóknak (ApCsel 13:14, 42, 44; 17:1-2; 18:4). Filippiben valószínűleg azért ment a folyópartra imádkozni a csoportjával – voltak köztük istenhívő zsidó és pogány nők –, mert a városban nem volt zsinagóga. Ennek az a jelentősége, hogy Pál nem csupán evangelizációs célokból ment szombatonként a zsinagógákba, hanem azért, mert számára az volt az istentisztelet napja.

Olvassuk el ApCsel 16:25-34 részét! Tekintsük át a börtönőr megtérésének történetét! Mit kellett tennie azért, hogy üdvözüljön?

Pál és Silás válasza a börtönőr kérdésére teljes összhangban van az evangéliummal, mert egyedül Jézusba vetett hit által van az üdvösség (Róm 3:28; Gal 2:16). Viszont ebből az epizódból nem következtethetünk arra, hogy a keresztséghez mindössze a Jézusban való hit szükséges, és nem kellene a megfelelő tanbeli és gyakorlati tanítás.

Mit tudunk a börtönőrről? Zsidó volt vagy zsidó prozelita? Mindenesetre hinnie kellett Jézusban mint Urában és Megváltójában. Mi van, ha pogány volt, aki már ismerte és imádta Istent, mint Kornéliusz, Lídia (ApCsel 16:14) és mások Az apostolok cselekedeteiben? Mi van akkor, ha már korábban részt vett Pál evangelizációs gyűlésein a városban? Nem ismerjük a pontos tényeket, de a leírás rövidségét nem használhatjuk fel érvként a gyors keresztségek mellett!

Olvassuk el ApCsel 16:31-34 szakaszát! Krisztus értünk hozott áldozata teljes és tökéletes volt. Hogyan tanulhatunk meg napról napra megnyugodni Krisztus igazságában, ami teljesen elfedez bennünket, és ez az üdvösségünk egyetlen reménysége?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: